Aktuality

Léto ve spolku TRIANON

Léto ve spolku TRIANON

Společné výzkumné a monitorovací centrum (SVMC) při spolku TRIANON o prázdninách znovu ožilo.Díky spolupráci se SVČ Amos a podpoře města Český Těšín mohlo opět přivítat návštěvníky a malé zvědavce, například v rámci akce Prázdniny 2020, kdy si pro ně lektoři...

číst více
Návštěva bioklimatického parku Drieňová

Návštěva bioklimatického parku Drieňová

  Ve dnech 23.-24.7.2020 se uskutečnil v Bioklimatickém parku Drieňová v Rajci mezinárodníseminář organizovaný v rámci projektu "Láska k pôde - kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšegradských krajinách". Akci organizovalo Občianské združenie EKOENERGIA z Rajca, za...

číst více
Obnovujeme činnost technického kroužku

Obnovujeme činnost technického kroužku

  Od středy 20.5. opět zahajujeme činnost Technického kroužku ve Společném výzkumném a monitorovacím centru. Kroužek bude probíhat každé dva týdny až do konce června, účastníky tak čekají ještě tři lekce plné zábavy a nových zkušeností. Činnost kroužku bude...

číst více
3D tisk ochranných štítů v SVMC

3D tisk ochranných štítů v SVMC

Ve Společném výzkumném a monitorovacím centru (SVMC), sloužícím běžně k přírodovědnému atechnickému vzdělávání dětí a mládeže z města a okolí, se v době pandemie tiskly čelenky proochranné štíty. Ty pak putovaly k pracovníkům v sociálních službách a pobytových...

číst více
TRIANON stále v provozu…

TRIANON stále v provozu…

I přes vzniklou situaci související se šířením koronaviru, je spolek TRIANON stále v provozu. Oba naše provozy - Separace pro recyklaci i Digitalizace a skartace fungují bez omezení. Velice si vážíme podpory všech obchodních partnerů a zákazníků, kteří i v této...

číst více

Partneři

Reference

TRIANON, z.s. je subjekt, se kterým je naše společnost úzce spojena při realizaci programu Bez bariér bez hranic®, do kterého jsou přednostně zahrnuty osoby se zdravotním postižením. Jsem potěšen, že za našeho přispění jsou v TRIANON, z.s. již více jak 10 let zaměstnávání zdravotně postiženi spoluobčané a že každoročně dochází k úzké komunikaci se studenty na toto téma. Oceňuji také mezinárodní rozměr a obsah aktivit, jenž produkují společně tři národní TRIANONY sdružené ve Středoevropské skupině pro integraci – TRIANON EU.
Takto kombinována spolupráce vycházející z principů trvale udržitelného rozvoje významně ovlivňuje situaci v regionálním i nadnárodním měřítku. Propojení podnikatelských, neziskových, vzdělávacích a státních institucí má svoji sílu a výrazně rozvíjí prvky občanské společnosti.
Skupina našich firem je připravena také do budoucna podpořit aktivity občanského sdružení TRIANON a jejich partnerskou spolupráci v rámci pilotního programu Bez bariér bez hranic®.

Ing. Ivo Žižka

Třinecké železárny, a.s.

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.
Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Spolupráce s neziskovou organizací TRIANON, kterou jsme navázali v roce 2014, si velmi vážíme. Z OKD odebírá nepotřebný elektroodpad (vyřazené jističe, stykače, vypínače, části propojovacích kabelů s konektory, osazené plošné spoje a další elektrospotřebiče, který na vlastní náklady odváží do svojí chráněné dílny v Českém Těšíně k dalšímu zpracování.

Tím dala práci 6 hendikepovaným lidem. TRIANON zaměstnává i několik bývalých zaměstnanců OKD, kteří v chráněné českotěšínské dílně našli nové pracovní uplatnění. Tento projekt má velmi pozitivní ekologický, ekonomický i sociální dopad.

Ivo Čelechovský

OKD, a.s.

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.
Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014