Aktuality

Provoz Separace pro recyklaci funguje efektivněji

Provoz Separace pro recyklaci funguje efektivněji

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. mohl spolek TRIANON letos opět investovat do svého provozu. Tentokrát se díky dotaci podařilo vybudovat řídící stanoviště pro vedoucího provozu přímo ve...

číst více
Diskutovalo se o sociálním podnikání v regionu…

Diskutovalo se o sociálním podnikání v regionu…

 Dne 4.10.2019 se v konferenčním centru výstaviště Černá Louka v Ostravě uskutečnil konferenční panel k tématu „Možnosti sociálního podnikání v podmínkách Moravskoslezského kraje“.  Akci organizoval spolek TRIANON z Českého Těšína ve spolupráci s Černá...

číst více
Startujeme další ročník kroužku Technika je hra!

Startujeme další ročník kroužku Technika je hra!

Nový školní rok je tady a spolu s ním také další ročník kroužku "Technika je hra!"Ten se v letošním roce bude konat co dva týdny vždy ve středu od 15 do 18 hodin v prostorách Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC) v sídle spolku TRIANON na...

číst více
Tradiční konference Bez bariér – bez hranic® letos v novém

Tradiční konference Bez bariér – bez hranic® letos v novém

Spolek TRIANON v minulosti zorganizoval již 16 ročníků mezinárodní konference zaměřené na problematiku začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života a společnosti a s tím související témata. Ani letošní rok nebude výjimkou - akce však bude...

číst více

Partneři

Reference

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.

Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Město Český Těšín úspěšně a aktivně již několik let spolupracuje se spolkem TRIANON, z.s.
Velice si vážíme práce TRIANONU, z.s., jehož jednou z hlavních priorit je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, především osoby zdravotně postižené a vytvářet pro ně pracovní příležitosti, uplatnění ve společnosti a podílet se na jejich osobním rozvoji.
Snahou spolku je propojení podnikatelských subjektů, municipalit, vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom na regionální úrovni a tímto přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.
S TRIANONEM jsme velice spokojeni a očekáváme rozvoj naší spolupráce i v budoucnu.

Starosta Ing. Vít Slováček

Město Český Těšín

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.

Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. velice úzce spolupracuje s neziskovou organizací TRIANON, z.s. již více než 10 let. Tato oboustranně prospěšná spolupráce je postavena na vzájemné důvěře, spolehlivosti, vstřícnosti a zodpovědném partnerství.
V letech 2010-2013 byl společně realizován projekt OP LZZ zaměřený na přenos a výměnu mezinárodních zkušeností. Partnerská spolupráce v projektu s názvem “Pro inspiraci za hranice” byla postavena na hledání nových metod integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Výstupem projektu byla metodická příručka pro poradenskou práci s OZP, jež byla tvořena zkušenostmi zapojených subjektů a také náměty dalších partnerských organizací z Polska a Slovenska.
Od té doby se spolupráce obou neziskových společností ještě zintenzivnila a to nejen v oblasti ekologických aktivit spolku, ale zejména v oblasti problematiky trhu práce, resp. zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně každý rok je spolupráce prohlubována mj. účastí společnosti KaPA, o.p.s. na mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®, kterou spolek TRIANON pořádá v Karviné.
Jakožto statutární zástupce NNO KaPA, o.p.s. pevně věřím, že tato zajímavá a pro oba subjekty užitečná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.”

Ing. Markéta Uhrová

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014