Aktuality

Technický kroužek opět od října v TRIANONU!

Technický kroužek opět od října v TRIANONU!

Všichni milovníci techniky, robotiky a programování pozor - od října opět startuje kroužek "Technika je hra!" pod vedením lektorů z VŠB-TU Ostrava. Tentokrát budou lekce probíhat každý druhý pátek od 14:00 do 17:00 hod. První lekce se uskuteční už příští týden 2.10.,...

číst více
Modernizovali jsme infrastrukturu pro naše provozy

Modernizovali jsme infrastrukturu pro naše provozy

Díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. mohl spolek investovat do modernizace technické infrastruktury pro své provozy "Separace pro recyklaci" a "Digitalizace a skartace". V rámci...

číst více
TRIANON opět pomohl při úklidu města

TRIANON opět pomohl při úklidu města

Spolek TRIANON se již tradičně zapojil do akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. V pátek 18.9.2020 vyrazila skupina 19 dobrovolníků z řad zaměstnanců TRIANONU do okolí sídla spolku na ul. Na Horkách a přilehlých parčíků. Jedna skupina vyklidila nepořádek kolem jezírka,...

číst více
Hejtman kraje rozdával ocenění za společenskou odpovědnost, TRIANON byl u toho

Hejtman kraje rozdával ocenění za společenskou odpovědnost, TRIANON byl u toho

                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

číst více
Společně na hřebeny Beskyd

Společně na hřebeny Beskyd

V sobotu 22.8.2020 trochu netradičně na horské chatě Ostrý si zájemci o ekologická témata mohli vyzkoušet mimo jiné demontáž vysloužilých elektrozařízení a separaci materiálů. Worskhop pro ně připravil spolek TRIANON v rámci akce Beskydské hřebenovky organizované...

číst více
Léto ve spolku TRIANON

Léto ve spolku TRIANON

Společné výzkumné a monitorovací centrum (SVMC) při spolku TRIANON o prázdninách znovu ožilo.Díky spolupráci se SVČ Amos a podpoře města Český Těšín mohlo opět přivítat návštěvníky a malé zvědavce, například v rámci akce Prázdniny 2020, kdy si pro ně lektoři...

číst více

Partneři

Reference

TRIANON, z.s. je subjekt, se kterým je naše společnost úzce spojena při realizaci programu Bez bariér bez hranic®, do kterého jsou přednostně zahrnuty osoby se zdravotním postižením. Jsem potěšen, že za našeho přispění jsou v TRIANON, z.s. již více jak 10 let zaměstnávání zdravotně postiženi spoluobčané a že každoročně dochází k úzké komunikaci se studenty na toto téma. Oceňuji také mezinárodní rozměr a obsah aktivit, jenž produkují společně tři národní TRIANONY sdružené ve Středoevropské skupině pro integraci – TRIANON EU.
Takto kombinována spolupráce vycházející z principů trvale udržitelného rozvoje významně ovlivňuje situaci v regionálním i nadnárodním měřítku. Propojení podnikatelských, neziskových, vzdělávacích a státních institucí má svoji sílu a výrazně rozvíjí prvky občanské společnosti.
Skupina našich firem je připravena také do budoucna podpořit aktivity občanského sdružení TRIANON a jejich partnerskou spolupráci v rámci pilotního programu Bez bariér bez hranic®.

Ing. Ivo Žižka

Třinecké železárny, a.s.

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.
Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Spolupráce s neziskovou organizací TRIANON, kterou jsme navázali v roce 2014, si velmi vážíme. Z OKD odebírá nepotřebný elektroodpad (vyřazené jističe, stykače, vypínače, části propojovacích kabelů s konektory, osazené plošné spoje a další elektrospotřebiče, který na vlastní náklady odváží do svojí chráněné dílny v Českém Těšíně k dalšímu zpracování.

Tím dala práci 6 hendikepovaným lidem. TRIANON zaměstnává i několik bývalých zaměstnanců OKD, kteří v chráněné českotěšínské dílně našli nové pracovní uplatnění. Tento projekt má velmi pozitivní ekologický, ekonomický i sociální dopad.

Ivo Čelechovský

OKD, a.s.

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.
Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014