Aktuality

ENERGIE PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Spolek TRIANON, VŠB-TU Ostrava a Akademie WSB jako partneři projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 uskutečnili dne 23.1.2019 v Ostravě workshop pro...

číst více

Vzdělávací workshop pro žáky a studenty

TRIANON, z.s. a jeho partneři Vysoká škola báňská - TU Ostrava a Akademia WSB srdečně zvou na již III. Vzdělávací workshop uskutečněný v rámci projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č....

číst více

PF2019

  Za celý kolektiv spolku TRIANON bych rád poděkoval všem partnerům za přízeň a spolupráci a do nového roku popřál mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.   Pevně věřím, že se v příští roce opět setkáme u dalších společných zakázek, projektů...

číst více

16. ročník konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® je za námi

Dne 4. října 2017 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhl další ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.  Cílem konference bylo navázat na úsilí spolku TRIANON a jeho partnerů podporovat rozvoj sociálního podnikání a...

číst více

Technický kroužek je zpátky!

Stejně jako v loňském roce si pro Vás spolek TRIANON ve spolupráci s VŠB-TUO  a DDM Český Těšín připravil další ročník technického kroužku! V letošním školním roce bude kroužek probíhat trochu v jiném režimu. Lekce se budou konat každý druhý týden vždy ve...

číst více

Dveře TRIANONU studentům a mladým dokořán

V letních měsících, když většina z nás odjíždí za relaxem, otvírá spolek TRIANON dveře studentům a mladým lidem, kteří mají zájem něco nového se naučit, dozvědět anebo získat praxi. V průběhu srpna dostalo 6 studentů možnost získat praxi v provozu...

číst více

Partneři

Reference

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.

Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Město Český Těšín úspěšně a aktivně již několik let spolupracuje se spolkem TRIANON, z.s.
Velice si vážíme práce TRIANONU, z.s., jehož jednou z hlavních priorit je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, především osoby zdravotně postižené a vytvářet pro ně pracovní příležitosti, uplatnění ve společnosti a podílet se na jejich osobním rozvoji.
Snahou spolku je propojení podnikatelských subjektů, municipalit, vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom na regionální úrovni a tímto přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.
S TRIANONEM jsme velice spokojeni a očekáváme rozvoj naší spolupráce i v budoucnu.

Starosta Ing. Vít Slováček

Město Český Těšín

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.

Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. velice úzce spolupracuje s neziskovou organizací TRIANON, z.s. již více než 10 let. Tato oboustranně prospěšná spolupráce je postavena na vzájemné důvěře, spolehlivosti, vstřícnosti a zodpovědném partnerství.
V letech 2010-2013 byl společně realizován projekt OP LZZ zaměřený na přenos a výměnu mezinárodních zkušeností. Partnerská spolupráce v projektu s názvem “Pro inspiraci za hranice” byla postavena na hledání nových metod integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Výstupem projektu byla metodická příručka pro poradenskou práci s OZP, jež byla tvořena zkušenostmi zapojených subjektů a také náměty dalších partnerských organizací z Polska a Slovenska.
Od té doby se spolupráce obou neziskových společností ještě zintenzivnila a to nejen v oblasti ekologických aktivit spolku, ale zejména v oblasti problematiky trhu práce, resp. zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně každý rok je spolupráce prohlubována mj. účastí společnosti KaPA, o.p.s. na mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®, kterou spolek TRIANON pořádá v Karviné.
Jakožto statutární zástupce NNO KaPA, o.p.s. pevně věřím, že tato zajímavá a pro oba subjekty užitečná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.”

Ing. Markéta Uhrová

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014