Aktuality

EKOPLAKÁT 2017

Ekoplakát je mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů z České republiky, Slovenska a Polska. Účelem soutěže je podněcovat v dětech a mládeži ekologické cítění a pozitivní vztah k ochraně přírody a k udržitelnému rozvoji. Soutěž probíhá ve dvou kolech – národním a...

číst více

14. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní studentské konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi“. Konference se konala v aule Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Organizátorem konference jsou Trianon Č. Těšín a ZST Cieszyn, které...

číst více

UKLIĎME ČESKO 2017

Dne 24. března 2017 v dopoledních hodinách jsme se sešli v kolektivu 16 zaměstnanců TRIANON (z toho 13 zdravotně znevýhodněných) rozdělených do tří skupin v rámci akce Ukliďme Česko. Tento den byl využit k úklidu z důvodu odpojení elektrického proudu v ul. Na Horkách....

číst více

VYHLAŠUJEME 14. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

I letos spolek TRIANON realizuje program Dni energie na Olši/Olzie, jehož součástí je mezinárodní výtvarná soutěž Ekoplakát. Kliknutím zde ekoplakat-vyhlaseni-2017 zobrazíte panel uvádějící podrobnější informace - pravidla soutěže, etapy a termíny, zveřejnění...

číst více

EKOHRANÍ V TRIANONU

Ekologie a záležitostí s ní spojené je jedno z témat, které nás stále zajímá a baví. V průběhu roku realizuje spolek TRIANON za podpory partnerů spoustu edukačních a osvětových aktivit věnujících se ochraně přírody, šetrnému hospodaření s materiály a podpoře využívání...

číst více

Reference

Město Český Těšín úspěšně a aktivně již několik let spolupracuje se spolkem TRIANON, z.s.
Velice si vážíme práce TRIANONU, z.s., jehož jednou z hlavních priorit je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, především osoby zdravotně postižené a vytvářet pro ně pracovní příležitosti, uplatnění ve společnosti a podílet se na jejich osobním rozvoji.
Snahou spolku je propojení podnikatelských subjektů, municipalit, vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom na regionální úrovni a tímto přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.
S TRIANONEM jsme velice spokojeni a očekáváme rozvoj naší spolupráce i v budoucnu.

Starosta Ing. Vít Slováček

Město Český Těšín

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.

Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. velice úzce spolupracuje s neziskovou organizací TRIANON, z.s. již více než 10 let. Tato oboustranně prospěšná spolupráce je postavena na vzájemné důvěře, spolehlivosti, vstřícnosti a zodpovědném partnerství.
V letech 2010-2013 byl společně realizován projekt OP LZZ zaměřený na přenos a výměnu mezinárodních zkušeností. Partnerská spolupráce v projektu s názvem “Pro inspiraci za hranice” byla postavena na hledání nových metod integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Výstupem projektu byla metodická příručka pro poradenskou práci s OZP, jež byla tvořena zkušenostmi zapojených subjektů a také náměty dalších partnerských organizací z Polska a Slovenska.
Od té doby se spolupráce obou neziskových společností ještě zintenzivnila a to nejen v oblasti ekologických aktivit spolku, ale zejména v oblasti problematiky trhu práce, resp. zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně každý rok je spolupráce prohlubována mj. účastí společnosti KaPA, o.p.s. na mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®, kterou spolek TRIANON pořádá v Karviné.
Jakožto statutární zástupce NNO KaPA, o.p.s. pevně věřím, že tato zajímavá a pro oba subjekty užitečná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.”

Ing. Markéta Uhrová

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.

Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014