Aktuality

OBDAROVALI JSME

Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon, obdaroval koncem roku 2017 zdravotně znevýhodněné děti společně s představiteli měst regionu, která finančně přispěla na konání 15. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic®. Cílem obdarování je podpořit jejich...

číst více

15. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ EKOPLAKÁT 2017

V letošním ročníku mezinárodní soutěže Ekoplakát měla porota nelehký úkol vybrat z velkého množství exponátů ty nejpovedenější dílka. Účast byla hojná, nejvíce ekoplakátů k nám dorazilo z českotěšínských ZŠ Pod Zvonek a Hrabina, ZŠ Vendryně, ZŠ Bystřice a...

číst více

HAPPENING SOC. PODNIKŮ | SETKÁNÍ PARTNERŮ

Happening sociálních podniků konaný 9. 11. 2017 v prostorách Impact Hub Ostrava navázal na mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®. Akci organizoval Trianon ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Obsahem akce byla...

číst více

ZVEME VÁS NA HAPPENING SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ!

Zveme Vás na Happening sociálních podniků, kde proběhne prezentace činností sociálních podniků z Moravskoslezského kraje. Návštěvníci si budou moci prohlédnout produkty a služby nabízené těmito podniky a případně s podniky navázat spolupráci. Sociální...

číst více

ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY EKOPLAKÁTŮ!

Zahájení výstavy exponátů mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát 2017 se uskuteční v pátek 27. 10. 2017 ve 14 hod. Na vernisáži v prostorách zámku Cieszyn proběhne předání věcných cen autorům nejpovedenějších děl. Podrobnější informace najdete na...

číst více

15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2017

Dne 5. října 2017 se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje již 15. ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. Pořadatelem konference je již tradičně spolek TRIANON z Českého Těšína, zakládající člen Klastru sociálních...

číst více

Reference

Město Český Těšín úspěšně a aktivně již několik let spolupracuje se spolkem TRIANON, z.s.
Velice si vážíme práce TRIANONU, z.s., jehož jednou z hlavních priorit je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, především osoby zdravotně postižené a vytvářet pro ně pracovní příležitosti, uplatnění ve společnosti a podílet se na jejich osobním rozvoji.
Snahou spolku je propojení podnikatelských subjektů, municipalit, vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom na regionální úrovni a tímto přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.
S TRIANONEM jsme velice spokojeni a očekáváme rozvoj naší spolupráce i v budoucnu.

Starosta Ing. Vít Slováček

Město Český Těšín

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.

Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. velice úzce spolupracuje s neziskovou organizací TRIANON, z.s. již více než 10 let. Tato oboustranně prospěšná spolupráce je postavena na vzájemné důvěře, spolehlivosti, vstřícnosti a zodpovědném partnerství.
V letech 2010-2013 byl společně realizován projekt OP LZZ zaměřený na přenos a výměnu mezinárodních zkušeností. Partnerská spolupráce v projektu s názvem “Pro inspiraci za hranice” byla postavena na hledání nových metod integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Výstupem projektu byla metodická příručka pro poradenskou práci s OZP, jež byla tvořena zkušenostmi zapojených subjektů a také náměty dalších partnerských organizací z Polska a Slovenska.
Od té doby se spolupráce obou neziskových společností ještě zintenzivnila a to nejen v oblasti ekologických aktivit spolku, ale zejména v oblasti problematiky trhu práce, resp. zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně každý rok je spolupráce prohlubována mj. účastí společnosti KaPA, o.p.s. na mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®, kterou spolek TRIANON pořádá v Karviné.
Jakožto statutární zástupce NNO KaPA, o.p.s. pevně věřím, že tato zajímavá a pro oba subjekty užitečná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.”

Ing. Markéta Uhrová

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.

Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014