Aktuality

Festival krajiny a klímy

Festival krajiny a klímy

TRIANON se jako jeden z projektových zúčastnil ve dnech 25. - 27. 6. Festivalu krajiny a klímy v Bioklimatickém parku Drienová na Slovensku. Jednalo se o akci realizovanou partnery z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v rámci projektu Višegradského fondu zaměřeného...

číst více
Tradiční jarní úklid zaměstnanců TRIANONU

Tradiční jarní úklid zaměstnanců TRIANONU

V úterý 11.5.2021 se celkem 18 zaměstnanců TRIANON, z.s. vydalo na úklid parku a  prostor poblíž sídla spolku na ulici Na Horkách. Šlo o akci realizovanou v rámci iniciativy UKLIDMĚ ČESKO, které se zaměstnanci TRIANONU zúčastňují tradičně již několik let. Letos...

číst více
Sbírka kol slavila úspěch!

Sbírka kol slavila úspěch!

  Včerejším dnem byla ukončena sbírka kol pro škola Gambii, která byla organizována ve spolupráci s ASOCIACÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, o.p.s. v rámci projektu Kola pro Afriku. Sbírka se těšila velkému zájmu, v průběhu měsíce se podařilo vybrat přes 78 kol...

číst více
Se starými koly do TRIANONU!

Se starými koly do TRIANONU!

  TRIANON spojil síly s ASOCIACÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, o.p.s., se kterou v průběhu dubna uskuteční dobročinnou sbírku kol pro africké děti. Kola můžete odevzdávat v sídle spolku na ul. Na Horkách 1701/23 v Českém Těšíně vždy v pracovních dnech v době od 8 do...

číst více
Reportáž k 18. výročí TRIANONU

Reportáž k 18. výročí TRIANONU

  Výročí 18 let existence TRIANONU zaujalo i místní média, reportáž přijela natočit například TV Polar. Pokud jste reportáž nezastihli v televizi, je možné ji shlédnout na tomto odkaze:...

číst více
Poděkování firmě KOVONA SYSTEM, a.s. za sponzorský dar

Poděkování firmě KOVONA SYSTEM, a.s. za sponzorský dar

Na poradě vedení společnosti KOVONA SYSTEM, a.s. bylo dne 23.2.2021 rozhodnuto o sponzorském daru pro spolek TRIANON. TRIANON díky tomu obdržel finanční dar a dále 6 regálů o různé nosnosti a 30 ks židlí v celkové hodnotě 8 789 Kč. Finanční prostředky budou využity na...

číst více

Partneři

Reference

TRIANON, z.s. je subjekt, se kterým je naše společnost úzce spojena při realizaci programu Bez bariér bez hranic®, do kterého jsou přednostně zahrnuty osoby se zdravotním postižením. Jsem potěšen, že za našeho přispění jsou v TRIANON, z.s. již více jak 10 let zaměstnávání zdravotně postiženi spoluobčané a že každoročně dochází k úzké komunikaci se studenty na toto téma. Oceňuji také mezinárodní rozměr a obsah aktivit, jenž produkují společně tři národní TRIANONY sdružené ve Středoevropské skupině pro integraci – TRIANON EU.
Takto kombinována spolupráce vycházející z principů trvale udržitelného rozvoje významně ovlivňuje situaci v regionálním i nadnárodním měřítku. Propojení podnikatelských, neziskových, vzdělávacích a státních institucí má svoji sílu a výrazně rozvíjí prvky občanské společnosti.
Skupina našich firem je připravena také do budoucna podpořit aktivity občanského sdružení TRIANON a jejich partnerskou spolupráci v rámci pilotního programu Bez bariér bez hranic®.

Ing. Ivo Žižka

Třinecké železárny, a.s.

Pro ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je společnost TRIANON, z.s. spolehlivým partnerem již od roku 2012. TRIANON, z.s. díky precizní separaci dokáže z našeho elektroodpadu využít maximum. Velice nás těší, že můžeme tímto způsobem podporovat práci osob se zdravotním postižením.
Ing. Markéta Veličková

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Spolupráce s neziskovou organizací TRIANON, kterou jsme navázali v roce 2014, si velmi vážíme. Z OKD odebírá nepotřebný elektroodpad (vyřazené jističe, stykače, vypínače, části propojovacích kabelů s konektory, osazené plošné spoje a další elektrospotřebiče, který na vlastní náklady odváží do svojí chráněné dílny v Českém Těšíně k dalšímu zpracování.

Tím dala práci 6 hendikepovaným lidem. TRIANON zaměstnává i několik bývalých zaměstnanců OKD, kteří v chráněné českotěšínské dílně našli nové pracovní uplatnění. Tento projekt má velmi pozitivní ekologický, ekonomický i sociální dopad.

Ivo Čelechovský

OKD, a.s.

Se spolkem TRIANON, z.s. Česká spořitelna již 10 let spolupracuje na financování jeho rozvojových projektů. Klient již od roku 2006 vícekrát čerpal úvěr od naší banky za účelem předfinancování svých projektů. Své závazky vždy řádně plnil ve stanovených termínech a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Spolek je bankou vnímán jako stabilní a spolehlivý klient, se kterým budeme rádi spolupracovat i do budoucna.
Mgr. Ota Sobol

Česká spořitelna, a.s.

Ocenění

Výroční cena Mosty 2007

Výroční cena Mosty za mimořádný čin ve prospěch OZP za rok 2007

Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2013

Cena Nadace OKD v kategorii "Projekt roku" za rok 2014