O spolku

Název spolku TRIANON, z.s. založeného roku 2003 vychází ze systému triád v pilotním programu Bez bariér bez hranic®, jehož aktivitami spolek přispívá k rozvoji občanské společnosti a trvale udržitelnému rozvoji příhraničního regionu Česka, Polska a Slovenska.

Základem trvale udržitelného rozvoje je průnik tří nosných pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Ekonomický pilíř – ověřujeme a podporujeme prvky sociální ekonomiky zaměřené na ochranu životního prostředí, přístupný cestovní ruch a mobilitu.

 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
 • Spolek se orientuje na místní potřeby – spolupracuje převážně s regionálními odběrateli/dodavateli a zaměstnává zdejší obyvatele
 • Jsme nositeli nebo partnery v projektech

Sociální pilíř – realizujeme sociální inovace vedoucí ke komplexní podpoře inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména OZP, studentů a seniorů.

 • Každoroční organizace mezinárodní konference Bez bariér bez hranic® ke sdílení zkušeností v oblasti inkluze OZP
 • Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o provozních záležitostech a novinkách v legislativě
 • Prosazování mobility a přístupnosti prostředípro všechny

Environmentální pilíř

 • Sociální podnikání šetrné k životnímu prostředí
 • Podpora obnovitelných zdrojů energie a budování ostrovních systémů energetické nezávislosti
 • Ekologická a technická edukace dětí a mládežek ochraně životního prostředí

Náš program

K realizaci udržitelného rozvoje aplikujeme vlastní pilotní program Bez bariér bez hranic®, vycházející ze systému triád, s cílem rozvoje přeshraniční spolupráce:

 • podnikatelských subjektů,
 • municipalit,
 • vědeckých a vzdělávacích institucí.

Uvítáme zájemce o spolupráci a nabízíme dobrovolnictví.

Bez bariér bez hranic® je název mezinárodních konferencí konaných od roku 2003 k veřejnému auditu účinnosti aktivit spolku TRIANON a jeho partnerů.

Konference se koná každoročně v říjnu za účasti představitelů významných podnikatelských subjektů, vědecko-vzdělávacích institucí, municipalit, neziskového sektoru a osobností Česka, Slovenska a Polska.

Z konferencí je vydáván sborník vystoupení.

Lidé

Viliam Šuňal

Viliam Šuňal

předseda a statutární zástupce

environmentální sekce, separace pro recyklaci

 

 

 

Ing. Tereza Siudová

Ing. Tereza Siudová

výkonná ředitelka

projektová sekce, digitalizace a skartace, vzdělávací aktivity

Tereza vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia absolvovala několik praktických stáží v neziskových organizacích, během nichž získala zkušenosti v oblasti projektového řízení. Nyní se věnuje vyhledávání vhodných dotačních příležitostí, zpracovává žádosti a koordinuje projektu. Spolu s kolegyněmi se věnuje také digitalizaci a skartaci. Podílí se na realizaci aktivit zájmového a neformálního vzdělávání a provozu SVMC.

Mezi její zájmy patří turistika a cyklistika, má ráda přírodu a hory.

Erika Kuricová

Erika Kuricová

administrativní pracovnice

administrativa, digitalizace a skartace

Dana Vojnarová

Dana Vojnarová

místopředsedkyně a ekonomka

ekonomická sekce, Senior Internet Euro Klub

V Trianonu působí od vzniku v roce 2003. Dohlíží na ekonomickou činnost spolku a zajišťuje veškerou administrativu s ní spojenou. Podílí se na organizaci aktivit pro žáky, studenty a seniory, vede lekce Senior Internet Euro Klubu.

Volný čas nejraději tráví v přírodě.

Darja Gallová

Darja Gallová

administrativní pracovnice, skladová evidence

administrativa, separace pro recyklaci