Digitalizace a skartace

Digitalizace velkoformátových dokumentů a knih

Digitální archivace v cloudovém úložišti

Skartace vyřazených listin

967Nové pracoviště „Digitalizace a skartace“ vzniklo jako reakce na sílící trend elektronizace dokumentů hlavně ve veřejné správě a firmách. Na barevné nebo černobílé skenování velkoplošných listin až do formátu A0+ využíváme multifunkční zařízení Xerox 6705. Listiny lze po převodu do elektronické podoby uložit do počítače jako soubory typu jpg, pdf nebo tiff. Ty je možno jednoduše vyhledat podle jejich názvu a umístění v celkové struktuře počítače. Dle požadavků zákazníků jsme schopni opatřit soubory klíčovými slovy, pomocí nichž a jejich kombinací je uživatel snadno vyhledá. Zařízení Xerox je vhodné také ke kopírování velkoformátových dokumentů. Na digitalizaci knih, novin a časopisů do formátu A3 je využíván knižní skener BookEye 4 V3 Kiosk. Disponujeme i OCR skenerem vhodným na vytěžování textu z naskenovaných dokumentů. Na přání zákazníka jsme schopni naskenované soubory upravit a odstranit různé nedokonalosti pomocí speciálního softwaru.

Nabízíme také digitální archivaci Vašich dokumentů na cloudovém úložišti. Své dokumenty v elektronické podobě tak můžete libovolně spravovat pod zabezpečeným přístupem odkudkoliv s internetovým připojením. Jako správce máte oprávnění povolit či zamítnout přístup do úložiště vlastních dokumentů i dalším osobám.

Skartace je proces znehodnocení listinných dokumentů pomocí skartovačky. Skartování provádíme na skartovači EBA 5141 C s křížovým řezem 4×40 mm se stupněm zabezpečení 3. Skartovací stroj znehodnotí i elektronické nosiče médií, CD, DVD a diskety. Po domluvě je možný osobní dohled během skartace. Využijte služeb digitalizace a skartace nabízených spolkem TRIANON v režimu náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Cenovou nabídku připravíme na míru Vašim potřebám.

Separace pro recyklaci

Ekologická likvidace odpadu

Jednodruhové plasty

Elektrozařízení

dsc_0550V pracovním programu „Separace pro recyklaci“ probíhá ekologická likvidace elektrických nebo elektronických zařízení a jednodruhových plastů. Jedná se o kompletní vyřazené elektrozařízení neznečištěné jinými nebezpečnými látkami nebo bez obsahu jiných nebezpečných odpadů, např. vysloužilé PC sestavy včetně příslušenství, monitory, tiskárny, kopírky a jiná multifunkční kancelářská zařízení. Zaměstnanci demontují i elektrické rozvodny různého rozsahu a předměty podobného charakteru.

Elektrozařízení je zpracováváno manuální prací našich zaměstnanců, kteří separací získávají z dovezeného materiálu jednotlivé součástky k dalšímu využití a také cenné kovy, nejčastěji železo, měď, hliník a mosaz. Zpracování plastů probíhá manuální separací a následným mletím s využitím speciálního elektrického nožového mlýnu. Jednotlivé druhy plastových materiálů jsou zpracovávány mletím na frakci potřebnou pro další zpracování na nové plastové výrobky.

Materiály jsou rozváženy do jednoho ze tří skladů podle jejich charakteru a typu. Část materiálu je přesunuta do haly a jedné ze dvou zpracovatelských dílen. V jedné z nich se zaměstnanci zaměřují na demontáž celých zařízení a případně plastů, v druhé se jedná o drobnější práce a získávání cenných kovů z předem vyseparovaných součástek.

Ostatní služby

Monitoring přístupnosti obcí a měst

Kompletace a balení výrobků

Přednášky pro školy

Poradenství v aplikaci obnovitelných energií

Zpracování podkladů pro studie a analýzy

Brigáda pro studenty

Zprostředkování služeb Klastru SINEC

Zpracování žádostí o dotace do vybraných dotačních titulů

Zpracování bakalářské a diplomové práce

Provádíme také monitoring přístupnosti obcí a měst pro všechny (bezbariérový přístup infrastruktury), poskytujeme poradenství v oblasti aplikace obnovitelných energetických zdrojů v ostrovním systému a zprostředkováváme služby Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Nabízíme i kompletaci a balení výrobků, zpracování podkladů pro studie či analýzy a zpracování žádostí o dotace do vybraných dotačních titulů. Naše vysokoškolsky vzdělané zaměstnankyně mají vlastní zkušenosti se zpracováním případových studií, dotazníkových šetření a analýz i přípravou podkladů či kompletních projektových žádostí do vybraných dotačních titulů. Rádi se s Vámi o naše zkušenosti podělíme. Našich služeb můžete samozřejmě využít i v režimu náhradního plnění!

Školy si u nás mohou objednat přednášky zaměřené na téma občanská společnost a my, obnovitelné energetické zdroje a separace pro recyklaci. Studentům nabízíme možnost přivydělat si jako lektoři v kurzu Senior Internet Euro Klub a ve spolupráci s námi mohou zpracovat i bakalářské a diplomové práce.

Náhradní plnění

Finance odvedené do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. můžete ve spolupráci se spolkem TRIANON využít ve prospěch své firmy a k posílení společenské odpovědnosti Vaší organizace. Náhradní plnění uplatníte odběrem produktů nebo služeb od spolku TRIANON a dalších subjektů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Výpočet náhradního plnění
Pokud jako organizace zaměstnáváte 25 zaměstnanců a zároveň mezi nimi chybí alespoň jedna osoba se zdravotním postižením, musíte za tuto osobu odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Povinný odvod můžete nahradit nákupem zboží a služeb od zaměstnavatelů uznaných na chráněném trhnu práce, tedy takových, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením.