Celkem 25 zaměstnanců TRIANONU se zapojilo do jarního úklidu města. Již tradičně se zaměstnanci rozhodli uklidit lokalitu na ul. Na Horkách, především prostory garáží a přilehlého parku. Pracovníci během dvou hodin sesbírali téměř 500 kg odpadu – především plastů, skleněných lahví a plechovek, výjimkou nebyl ani starý nábytek nebo oblečení. Veškerý sesbíraný odpad byl podle možností vytřízen a předán do sběrného dvora. Děkujeme městu Český Těšín za poskytnutí pracovních pomůcek a našim zaměstnancům za ochotu udělat něco navíc pro životní prostředí!