Kolektiv pracovníků TRIANON se v počtu 19 lidí tradičně účastnil akce „Ukliďme Česko“. Zaměstnanci spolku se pustili do úklidu ploch v blízkosti sídla spolku na
ul. Na Horkách. Jedna skupina vysbírala odpadky kolem garáží a v přilehlém parku. Druhá skupina se pustila do úklidu lesíka a jezírka.

Celkem se vysbíralo něco kolem 600 kg odpadů – především skla, plastů, textilu. Tradičně pracovníci také lovili z jezírka, tentokrát vytáhli v kartonech zabalené a
vyhozené vybavení pravděpodobně ložnice a koupelny – podušky, lůžkoviny, župany apod. Každoročně se setkáváme s podobnými až absurdními „úlovky“ a
nechápeme takové jednání, navíc když sběrný dvůr se nachází jen pár metrů vedle.

Kolektiv pracovníků TRIANONU, který se v rámci své činnosti věnuje mimo jiné recyklaci, tyto věci citlivě vnímá, nakolik ví, co může v přírodě způsobit rozklad odpadků. Jde o dlouhodobé následky znehodnocení vody, půdy a potravinového řetězce. V současné době, kdy je možnost veškeré odpady legálně a zdarma odevzdat do sběrných dvorů nebo k tomu určených kontejnerů, je takové jednání víc než zbytečné. Navíc je potřeba ještě hlouběji se nad celou problematikou zamyslet a jednat tak, aby došlo k celkovému snížení produkce odpadu jako takového. I každá troška se počítá a začít u sebe můžeme právě teď!