Spolek TRIANON ve spolupráci s partnery VŠB-TU Ostrava a  Wyższą Szkołą Biznesu w Cieszynie realizuje projekt s názvem „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č.  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048. V rámci tohoto projektu vznikl také e-learningový kurz pro ověření nebo rozšíření znalostí z oblasti ekologických řešení v oblasti energetiky a dopravy založených na nízkouhlíkovém hospodářství. Kurz je dostupný všem zájemcům o tuto problematiku. V případě Vašeho zájmu o absolvování kurzu kontaktujte prosím p. Viliama Šuňala na adrese predseda@ostrianon.cz, následně Vám bude vygenerováno a zasláno uživatelské jméno a heslo, kterým se už jednoduše přihlásíte do kurzu na následujícím odkaze https://enauczyciel.wsb.edu.pl/login/index.php#section-1.

Přejeme hodně štěstí a úspěchů při vyplňování!