TRIANON, z.s. a jeho partneři Vysoká škola báňská – TU Ostrava a Akademia WSB srdečně zvou na již III. Vzdělávací workshop uskutečněný v rámci projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048

Akce se uskuteční dne 23.1.2019 v prostorách Výstaviště Černá louka v Ostravě, v době od 9:15 do 11:55 hod. Workshop proběhne jako součást výstavy Infotherma 2019.

Máte-li chuť vyslechnout si přednášky související s tématikou nízkouhlíkového hospodářství a následně shlédnout aktuální praktická řešení v rámci třetího dne výstavy Infotherma, neváhejte a přihlaste se na emailu predseda@ostrianon.cz nebo tel. 775054233 nejpozději do pátku 18.1.2019 do 14:00hod. Účast na workshopu i výstavě je bezplatná, pro přihlášené účastníky bude připraveno drobné občerstvení zdarma.

Akce je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

WS 23.1.19 – pozvání