V TRIANONU již půl roku funguje spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. v rámci národního systému kolektivního sběru elektroodpadu. Jedná se o systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů z domácností a firem. Za období prvních šesti měsíců této spolupráce naši handicapovaní zaměstnanci vyseparovali 44 309 kg elektroodpadu, což pro představu znamená 441 praček, 27 myček, 77 sporáků a 258 malých domácích spotřebičů. K tomu navíc přeložili ještě 24,9 t chladících zařízení, které míří ke zpracování do speciálních linek. Veškerý separovaný elektroodpad bude následně z 85 % recyklován a vrácen zpět do výroby, což je jednoduše to nejlepší, co můžeme pro nás i naše životní prostředí udělat. I když to někdy není lehká práce, naši zaměstnanci si nakonec vždy poradí, a ještě i s úsměvem na tváři. Takže až příště budete kupovat nové elektro, a to staré budete odvážet do sběrného dvora, vzpomeňte si na nás. 🙂