V lednu 2017 se uskutečnily dvě zajímavé akce, na které bychom chtěli v průběhu roku navázat. Kluci nejdříve vyrobili pod odborným vedením krmítka pro ptáčky. Výroba spočívala v kompletaci z dílů připravených doc. B. Horákem z VŠB. K ní bylo nutno použít některá elektrická zařízení, aby se kluci seznámili s obsluhou, ale i riziky nedodržování opatrnosti při manipulaci. V průběhu výroby se dozvěděli, proč zrovna taková konstrukce krmítka, kde jej vhodně umístit a co vůbec ptáčkům v zimě sypat do krmítka. Akce se zúčastnil partner spolku Trianon – fundacja Ludzie-Innowacje-Design z Bielska-Białej.
Druhou akcí určenou technicky zaměřeným zájemcům byla kompletace 3D tiskárny. Předpokladem jejího dobrého fungování je přesně postupovat dle montážního plánku a věnovat pozornost správnému osazení součástí.
Těmito aktivitami chceme děti a mládež vést k ekologické osvětě a edukaci. Navíc program „Vyrob si vlastní 3D tiskárnu“ byl spolkem Trianon nabídnut českotěšínským školám na podporu motivace žáků a studentů ke studiu technických oborů.