Spolek TRIANON v rámci svého chráněného provozu Digitalizace a skartace zajistil digitalizaci čtyř historických kronik vedených obcí Hrčava. Jednalo se o dvě obecní kroniky popisující historii obce od r. 1932, Kroniku sboru dobrovolných hasičů na Hrčavě od r. 1924 a o něco novější Kroniku Trojmezí. Vzácné knihy je tak možné nejen lépe archivovat a uchovat pro další generace v digitální podobě, ale také zpřístupnit badatelům na CD nosičích nebo široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek obce. Na digitalizaci kronik pracovaly naše dvě handicapované zaměstnankyně přes tři měsíce a výsledek opravdu stojí za to. Pro převod do digitální podoby využívaly profesionální knižní skener značky BookEye. Hrčava má mnoho nej.., a prvenství v digitalizovaných kronikách bude další. Jinak je to opravdu krásná a smysluplná práce pro naše zdravotně znevýhodněné zaměstnankyně, které jak samy přiznaly, poznaly při zpracování kronik obrovský kus historie.

O digitalizovaných kronikách obce Hrčava se dočtete také na odkaze https://www.gorolweb.cz/pamet-hrcavy-bude-jako-prvni-pristupna-na-internetu/.

Pokud Vás naše nabídka služeb v oblasti digitalizace vč. skenování knih a vázaných výtisků zaujala, neváhejte nás kontaktovat.