Ve dnech 20. 9. a 27.9. se spolek TRIANON zúčastnil závěrečných konferencí uzavírajících téměř dvouletou práci spočívající ve tvorbě Místních akčních plánů ve vzdělávání pro ORP Český Těšín, Třinec, Jablunkov a Frýdek-Místek. Pro první tři zmíněné obce s rozšířenou působností zajistila zpracování plánu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, pro území ORP Frýdek – Místek to byla MAS Pobeskydí.

Spolek TRIANON zde prezentoval svůj vlastní projekt zaměřený na rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru TRIANON – VŠB-TUO. V centru již déle než tři roky probíhá monitoring nových technologií a další doprovodné aktivity jako např. technický kroužek, vzdělávací workshopy a exkurze pro žáky a studenty nejen českotěšínských základních a středních škol. Spolek chce tyto aktivity dále rozšiřovat a nabídnout tak místním dětem a mládeži atraktivní a zábavný prostor pro získávání nových znalostí a dovedností v přírodovědných oborech a technice. Rozvojový projekt byl v dubnu 2017 předložen k hodnocení do výzvy č. 56 IROP a nyní všichni doufáme, že bude schválen a za nějakou dobu si tak budeme moci užívat práce se spektrometry, CNC frézkami, 3D tiskárnami nebo třeba pobyt na zelené střeše.

Spolek TRIANON se přímo podílel na tvorbě MAP pro ORP Český Těšín, a to nejen zahrnutím svého investičního záměru do plánu, ale také zapojením svých zaměstnanců do konkrétních pracovních skupin.

Více informací se dozvíte na těchto odkazech:

http://www.tesin.cz/tesinske-minuty/

http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/0697885-zaverecna-konference-map-pobeskydi.html