I přes vzniklou situaci související se šířením koronaviru, je spolek TRIANON stále v provozu.

Oba naše provozy – Separace pro recyklaci i Digitalizace a skartace fungují bez omezení. Velice si vážíme podpory všech obchodních partnerů a zákazníků, kteří i v této nelehké situaci jsou ochotni organizovat demontáže, doručit nám materiál ke zpracování nebo tiskoviny k digitalizaci či skartaci. Dostačující jsou prozatím i zásoby materiálu ke zpracování, které si spolek vytvořil v minulých letech. Pozastaveny zůstávají vzdělávací aktivity, kroužky a exkurze realizované v rámci činnosti SVMC.

I když ve srovnání s loňským rokem je pokles zakázek a přijatého materiálu prokazatelně nižší, není to to nejzásadnější, co by v této situaci ohrožovalo naši činnost. Mnohem závažnější je pro nás stále klesající výkupní cena stěžejních surovin – především mědi a hliníku, která oproti prosinci klesla téměř o třetinu a její propad dále pokračuje. Tato situace se z dlouhodobého hlediska může výrazně podepsat na hospodaření spolku nejen v letošním roce, ale i v příštích letech. Spolek TRIANON navíc v současné době nespadá do žádné z kategorií, v rámci kterých je možné žádat kompenzace od státu v souvislosti s omezením provozu z důvodu šíření nemoci Covid-1.

Budeme rádi, za jakoukoliv Vaši pomoc a  využití našich služeb – od dodávek elektromateriálu ke zpracování, poskytnutí písemností ke skartaci či digitalizaci.