Spolek TRIANON se již tradičně zapojil do akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. V pátek 18.9.2020 vyrazila skupina 19 dobrovolníků z řad zaměstnanců TRIANONU do okolí sídla spolku na ul. Na Horkách a přilehlých parčíků. Jedna skupina vyklidila nepořádek kolem jezírka, druhá skupina pak uklidila blízký park na ul. Frýdecké. Tento rok převažovaly mezi odpady plastové láhve, sklo, ale v zarostlých místech se objevily i  části starých ložnic, matrace, polštáře, oblečení ale i kostra kola nebo několik párů dámských lodiček. Opět nepochopitelné, když brána sběrného dvora je vzdálena jen několik metrů.

Celkově bylo vysbíraného kolem 450 kg odpadu, což je podstatně méně než v předchozích letech. Úklid spolek  TRIANON zopakuje zase na jaře, tak uvidíme, zda menší hmotnost
byla jenom náhoda, nebo jsou lidé více uvědomělí a situace ve městě se v tomto směru opravdu zlepšuje.