Spolek TRIANON v minulosti zorganizoval již 16 ročníků mezinárodní konference zaměřené na problematiku začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života a společnosti a s tím související témata. Ani letošní rok nebude výjimkou – akce však bude uskutečněna tak trochu v jiném kabátě. Poslední roky jsme se hodně věnovali tématu sociální podnikání a pro letošek jsme se rozhodli toto téma všem ještě trochu přiblížit, a to formou konferenčního panelu.

Díky nové partnerské spolupráci se společností Černá Louka. s.r.o. se konferenční panel uskuteční v pátek 4.10.2019 v prostorách výstaviště Černá louka jako součást festivalu Život bez bariér, jehož cílem je pomoci lidem s různými druhy handicapů. My se v rámci festivalu budeme dále soustředit na problematiku sociálního podnikání, přičemž se budeme snažit představit Vám co nejvíce příkladů z praxe spolu se zkušenostmi a poznatky, které autoři příspěvků při svém působení v oblasti sociálního podnikání sami získali. Součástí celé akce bude také otevřená diskuze, kde bude prostor pro všechny Vaše dotazy, náměty a připomínky.

Konferenční panel je určen všem zájemcům o sociální podnikání, ať už jde o samotné stávající či začínající podnikatele zvažující využít konceptu sociálního podnikání, osoby se zdravotním postižením hledající uplatnění na trhu práce nebo prosperující podniky, které by rády cestou náhradního plnění pomohly přispět k zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných v Moravskoslezském kraji.

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti do 20.9.2019 na email t.siudova@ostrianon.cz.

Pozvání a předběžný program akce je k dispozici zde.

Pozvánka DL konf. panel

Program A5 konf. panel

Těšíme se na Vás!