V úterý 11.5.2021 se celkem 18 zaměstnanců TRIANON, z.s. vydalo na úklid parku a  prostor poblíž sídla spolku na ulici Na Horkách.

Šlo o akci realizovanou v rámci iniciativy UKLIDMĚ ČESKO, které se zaměstnanci TRIANONU zúčastňují tradičně již několik let. Letos zaměstnanci sesbírali okolo 450 kg odpadu, převážně plastů, skla, stavebních sutí, plechovek a jiných. Nejvíce znečištěné bylo okolí přilehlých garáží a místní jezírko.

Poděkování patří všem zúčastněným!