Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dlouhodobě podporuje činnost spolku TRIANON, především dodávkami materiálu určeného k ekologické likvidaci. Na podzim byla zahájena demolice rozlehlého komplexu budov bývalé čerpací stanice ve Fulneku – Stachovicích a handicapovaní zaměstnanci TRIANONU byli u toho. Přímo na místě se zapojili do demontážních prací vysloužilých technologických zařízení čerpací stanice. Podařilo se tak ekologicky zlikvidovat a zrecyklovat jedenáct polí rozvaděčů nízkého napětí a souvisejícího vybavení s celkovou hmotností téměř jeden a půl tuny. Spolupráce se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. si velice vážíme, jen díky takovýmto dlouhodobým partnerstvím se může naše organizace dál rozvíjet a pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Děkujeme!