Po přípravách v roce 2016 jsme hned začátkem roku 2017 vstoupili do systému kolektivního sběru elektrozařízení. Smluvním partnerem je ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4. ELEKTROWIN a.s. je provozovatel kolektivního systému zapsaný v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP s evidenčním číslem KH001/05-ECZ.
V lednových dnech se celý systém spustil navážením materiálu za největších mrazivých dnů, kdy teploty klesaly pod -15 °C. Materiál bylo nutno vyložit, roztřídit a označit, co půjde k demontáži a co k překládce. Seznámili jsme se s technologickými postupy a systémem centrální evidence.
Jsou to nové úkoly, se kterými se musíme vypořádat a dokonale osvojit postupy a celý systém.
Snad spolupráce s novým významným partnerem ELEKTROWIN a.s. přinese lepší ekonomickou efektivitu a nová pracovní místa.