Společné výzkumné a monitorovací centrum (SVMC) prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací, a to především díky realizaci projektu „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru “, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a také za finančního přispění města Český Těšín. Vzniklo tak moderní centrum  pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na přírodovědné obory, digitální technologie a techniku. Zázemí centra mohou využívat jak školy v rámci své výuky, tak sami žáci a studenti prostřednictvím nejrůznějších volnočasových aktivit. 

V centru se nachází dvě odborné učebny – laboratoř II zaměřená na chemii a materiály, vybavena měřícími přístroji a spektometry a laboratoř I – vybavena technickými stavebnicemi Lego®, ARDUINO Kit a dalšími pomůckami odpovídajícími aktuálním trendům v robotice, kybernetice a elektrotechnice. Perličkou vybudovanou v rámci projektu je příkladová zelená střecha, která návštěvníkům centra slouží ke vzdělávacím účelům v oblasti přírodních věd, k chovu včel i k oddechu.

Slavnostního otevření centra se účastnili významní hosté z řad vedení měst Český Těšín, Třinec, Karviná, zástupci partnerských organizací (ESÚS Tritia, VŠB-TUO, KaPA, o.p.s.) i místních podnikatelských subjektů (Třinecké železárny, a.s., SMVaK, a.s.).  Více se o můžete dozvědět z reportáže v Těšínských minutách ze dne 3.4.2019 nebo regionální televizi Polar (viz odkazy níže). 

http://www.tesin.cz/tesinske-minuty/

https://polar.cz/hledani?q=trianon

V případě zájmu o aktivity SVMC nás neváhejte kontaktovat na emailu t.siudova@ostrianon.cz nebo tel. 775054234.