V sobotu 22.8.2020 trochu netradičně na horské chatě Ostrý si zájemci o ekologická témata mohli vyzkoušet mimo jiné demontáž vysloužilých elektrozařízení a separaci materiálů. Worskhop pro ně připravil spolek TRIANON v rámci akce Beskydské hřebenovky organizované rodinou Adáskových. I když se problematika recyklace elektroodpadu zdála být vzdálená přírodě a horám, tak nakonec bylo u stánku plno. Demontáž zaujala především mladé turisty, kteří byli překvapeni, jaké počítače se ještě před několika lety běžně používaly, jak byly konstruované a kolik zajímavých materiálů a součástek obsahují. Také si domů odnesli suvenýry, které prý dál použijí ve vlastních konstrukčních aktivitách. Znovu se tak potvrdilo, jak důležité je propojovat současné technologie s ekologickými aktivitami a ochranou životního prostředí a jaké přínosy může přinést aplikace cirkulární ekonomiky v praxi. Kromě stánku TRIANONU byla na akci k vidění spousta dalších zajímavých aktivit – například prezentace činnosti společnosti Lesy ČR nebo výroba recyklovaných šperků ze zbytků látek a textilií. Více o akcích Beskydské hřebenovky je možné nalézt na webu https://www.beskydske-hrebenovky.cz/. Za spolek TRIANON tímto děkujeme organizátorům za pozvání a přejeme hodně štěstí a sil pro realizaci dalších akcí!