Díky podpoře Moravskoslezského kraje byla v letošním roce dokončena II. etapa modernizace plynové kotelny v objektu TRIANON, z.s. Moravskoslezský kraj podpořil projekt v rámci dotačního programu zaměřeného na podporu a rozvoj sociálních podniků částkou 298.000 Kč. Nová kotelna od teď slouží k vytápění a přípravě teplé vody pro všechny prostory spolku, včetně zpracovatelské haly i administrativního zázemí. Díky novým kondenzačním kotlům a instalaci kaskádového modulu a samostatné řídící jednotky je vytápění efektivnější a kombinované s dalšími obnovitelnými zdroji, které již byly v objektu instalovány.  Naši handicapovaní zaměstnanci tak mohou využívat lepší pracovní podmínky bez toho, aby se zvýšila energetická náročnost provozu.

Za podporu Moravskoslezskému kraji děkujeme!