Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. mohl spolek TRIANON letos opět investovat do svého provozu. Tentokrát se díky dotaci podařilo vybudovat řídící stanoviště pro vedoucího provozu přímo ve zpracovatelské hale, což zlepšilo organizaci práce, efektivitu provozu a v konečném důsledku také jeho výkonnost a absorpční kapacitu. 

Vedoucí provozu i dispečer se v nových prostorách rychle zabydleli a pochvalují si je. „Všechno je teď více přehledné a po ruce, během práce nemusím odbíhat do kanceláře mimo provozní prostory, což je výhodou hlavně při nakládkách a vykládkách materiálů“, vysvětluje vedoucí provozu.

Celkové náklady projektu byly ve výši 250.500,- Kč, z toho dotace pokrývající investiční náklady související s realizací řídícího stanoviště představovaly 150.000,- Kč. 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji i Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. za dlouhodobou podporu a partnerskou spolupráci!