V červenci byla v TRIANONU zahájena rozsáhlá rekonstrukce výrobních prostor – zpracovatelské dílny, haly a prostoru pro umístění nové technologie související s rozvojem sociálně podnikatelských aktivit spolku TRIANON a kapacitním a produkčním rozšířením provozu „Separace pro recyklaci“. Díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytnuté prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a finančních prostředků Moravskoslezského kraje získal spolek nezbytné prostředky pro realizaci nové podlahy a kompletního vnitřního zateplení výrobních prostor. Našim zaměstnancům to přinese výrazné zlepšení pracovních podmínek spočívající například v nižší prašnosti a lepším tepelném komfortu. Navíc bez těchto investic by nebylo možné instalovat a plně využívat novou technologii – speciální drtič kabelů s turbo mlýnem, jehož dodávku již netrpělivě očekáváme v průběhu srpna… Jste zvědaví, jak to celé dopadne? Tak sledujte náš web nebo facebook! Pokud vše půjde podle plánu, od září najíždíme na nový inovovaný provoz!

Aktivity jsou součástí projektu “Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON”, reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114 spolufinancovaného Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.

Aktivity finančně podpořil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Projekt byl realizován také za finančního přispění města Český Těšín. Děkujeme!