Stejně jako v minulých letech i letos se spolek TRIANON se svými zaměstnanci zapojil  do akce  „Ukliďme Česko“ – k čemu my rádi dodáváme ještě „Ukliďme si město“. Celkem 15 zaměstnanců spolku se dne 6. 4. 2018 dobrovolně vydalo posbírat odpad do přilehlého parku s jezírkem na ulici Na Horkách. Zaměstnanci nasbírali přes 500 kg odpadu, především převažovaly plasty, sklo a textil. Perličkami mezi odpady byl i nalezený dron, boty, okna, a dokonce spodní prádlo.

A kde se tady vzalo takové množství odpadu, když sběrný dvůr je vzdálený jen několik metrů? Tuto otázku si v TRIANONU klademe každý rok po této akci, bohužel stále bez odpovědi. Jen je z toho zřejmé, že některým lidem je příroda a životní prostředí v městě stále velmi lhostejné. My v TRIANONU ale máme dobrý pocit, že alespoň na chvíli bude parčík i jezírko s  vydatným pramínkem čistý. Každý ať začne u sebe. V Trianonu to děláme 15 let.