Již druhým rokem realizuje spolek TRIANON ve spolupráci s partnery VŠB-TU Ostrava a  Wyższą Szkołą Biznesu w Cieszynie projekt s názvem „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048. V letošním roce se uskutečnily první větší projektové akce. V červnu to byl například mezinárodní workshop tematicky zaměřený na „vodu“, kde si účastníci vyzkoušeli laboratorní testování vlastních odebraných vzorků vody a následně se seznámili s možnostmi využití vodíku v energetice nebo dopravě. Dále se zájemci mohli zúčastnit konferenčního panelu organizovaného polským partnerem, na kterém zaznělo spousta zajímavých příspěvků studentů i odborníků z praxe, například i přednáška předsedy představenstva Energetyky Cieszynska dr inż. Damiana Hernika. Vyvrcholením projektu byla pak znalostmi a praktickými zkušenostmi nabitá letní škola, v rámci které absolvovalo celkem 18 žáků a studentů z Česka i Polska několik odborných exkurzí, přednášek, prezentací nízkouhlíkových řešení a laboratorních testů. Více informací o projektu a možnosti, jak se do něj v případě zájmu zapojit, naleznete na internetových stránkách projektu http://przekraczamygranice.wsb.edu.pl nebo při kontaktování nás jako přeshraničního partnera na adrese predseda@ostrianon.cz.