Spolek TRIANON ve spolupráci s VŠB-TUO a místním oddělením Akademie WSB v Cieszynie pokračuje v realizaci projektu „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí”.
Podle plánovaného harmonogramu projektu zorganizoval dne 18.5.2018 polský partner již II. konferenční panel zasvěcený řízení energií a nízkoemisnímu hospodářství v polsko-českém příhraničí. Na akci zazněly tři zajímavé příspěvky, které přednesli odborníci z obou stran hranice. Speciálním hostem byl pan  doktor Rui Alexandre Castanho z Univerzity v Extremaduře (Španělsko) a Univerzity Evora (Portugalsko), který ve svém referátu s názvem „Zelené hospodářství pro udržitelný rozvoj – dobrá praxe z portugalsko-španělského příhraničí“ informoval o praktických zkušenostech na portugalsko-španělské hranici.
Na konferenční panel navázaly již II. vzdělávací workshopy uskutečněné rovněž v gesci polského partnera – místního oddělení Akademie WSB v Cieszynie. Na těch měli žáci a studenti jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášky odborníků z praxe a seznámit se s
– možnostmi v oblasti „čistých“ technologií a jejich praktické aplikace ve firmách nebo domácnostech,
– měřením koncentrace CO2 v objektech s využitím cloudových technologií,
– významem ozónové vrstvy pro život na Zemi.
Na ukončení akce vyplnili žáci a studenti testy ověřující jejich získané znalosti a následně si převzali jmenné certifikáty potvrzující jejich účast v projektu.
Projekt dále pokračuje realizací II Letní školy, která se uskuteční od 9. do 13. července 2018 vždy od 9:00 do 16:00 hod. v Místním oddělení Akademie WSB v Cieszynie (Cieszyn, ul. Frysztacka 44). Pro účastníky jsou naplánovány atraktivní studijní návštěvy, výklady, cvičení a exkurze – detailní program je k dispozici na následujícím odkaze https://drive.google.com/drive/folders/1WLXaRYHFzXXJ6-pavpC8oJPKZztv8j5K. Účast na Letní škole je bezplatná. Zájemce prosíme o nahlášení a potvrzení účasti na emailové adrese:

Zájemci mají také stále možnost absolvovat learningový kurz pro ověření nebo rozšíření znalostí ekologických řešení v oblasti energetiky a dopravy založených na nízkouhlíkovém hospodářství.  Kurz je zdarma dostupný na tomto odkaze https://enauczyciel.wsb.edu.pl/login/index.php#section-1. Pro jeho zpřístupnění  kontaktujte prosím p. Viliama Šuňala na adrese predseda@ostrianon.cz, následně Vám bude vygenerováno a zasláno uživatelské jméno a heslo, kterým se už jednoduše do kurzu přihlásíte.

Více informací o připravovaných aktivitách naleznete na internetových stránkách projektu http://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/cs/ nebo u asistenta koordinátora za spolek TRIANON p. Viliama Šuňala na emailu predseda@ostrianon.cz nebo tel. 775054234.