TRIANON se jako jeden z partnerů podílel na realizaci projektu „Empowering inter-generational connections“, jehož cílem bylo přispět ke sblížení dvou generací – mládeže a seniorů prostřednictvím dialogu jako důležitého prvku v demokratické společnosti. Projekt tak umožnil, aby zazněly názory seniorů a mládeže na aktuální problémy a zároveň se formou dialogu tyto dvě generace navzájem sblížily a pochopily. Projekt s účastí partnerů z Česka, Polska, Slovenska a Srbska byl podpořen Vyšegradským fondem. Spolek touto aktivitou navázal na vlastní iniciativy v oblasti podpory mezigeneračního dialogu, kterým v minulosti byl například i Senior Internet Euro Klub. V rámci něj studenti českotěšínského gymnázia v roli lektorů seznamovali místní seniory se světem internetu a nových komunikačních technologií.