Za celý kolektiv spolku TRIANON bych rád poděkoval všem partnerům za přízeň a spolupráci a do nového roku popřál mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.
 
Pevně věřím, že se v příští roce opět setkáme u dalších společných zakázek, projektů nebo akcí. 
 
Viliam Šuňal, předseda spolku