VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT 2017

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT 2017

I letos měla porota nelehký úkol vybrat z velkého množství ekoplakátů ty nejpovedenější. Hodnotil se ekologický motiv či nápad, použité výtvarné techniky i složitost zpracování. Níže uvádíme výsledky českého, slovenského a polského kola. Do mezinárodního kola byly...
VÍTE, KDE KONČÍ VAŠE VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE?

VÍTE, KDE KONČÍ VAŠE VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE?

V TRIANONU již půl roku funguje spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. v rámci národního systému kolektivního sběru elektroodpadu. Jedná se o systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů z domácností a firem. Za období prvních šesti měsíců této...
PRÁZDNINY? TY PRO NÁS NEPLATÍ!

PRÁZDNINY? TY PRO NÁS NEPLATÍ!

V červenci byla v TRIANONU zahájena rozsáhlá rekonstrukce výrobních prostor – zpracovatelské dílny, haly a prostoru pro umístění nové technologie související s rozvojem sociálně podnikatelských aktivit spolku TRIANON a kapacitním a produkčním rozšířením provozu...
HLASUJTE O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT 2017

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT 2017

Ekoplakát je mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů z České republiky, Slovenska a Polska. Účelem soutěže je podněcovat v dětech a mládeži ekologické cítění a pozitivní vztah k ochraně přírody a k udržitelnému rozvoji. Hlasujte o nejlepší ekoplakát 2017 národního...
EKOPLAKÁT 2017

EKOPLAKÁT 2017

Ekoplakát je mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů z České republiky, Slovenska a Polska. Účelem soutěže je podněcovat v dětech a mládeži ekologické cítění a pozitivní vztah k ochraně přírody a k udržitelnému rozvoji. Soutěž probíhá ve dvou kolech – národním a...