Již tradičně se zaměstnanci spolku TRIANON zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Téměř 30 se jich v pátek 5.4.2019 vydalo blízkého okolí sídla spolku na ul. Na Horkách, aby zde dali do pořádku to, co druzí napáchali. Z blízkého lesíku s jezírkem a parčíku se nasbíralo přes 500 kg nejrůznějšího odpadů, především plastového, ale výjimkou nebyly ani skleněné láhve nebo plechovky. Tradičně se našly také pneumatiky a letos dokonce i pohovka. Až neuvěřitelné, kolik nepořádku dokáží lidé v tak malé lokalitě vytvořit i přes to, že sběrný dvůr je jen několik desítek metrů daleko. Jsme rádi, že jsme naší prací mohli přispět k čistějšímu městu a pevně věříme, že budeme motivovat další obyvatele nejen k úklidu, ale také ke změně myšlení v souvislostí s využíváním obalových materiálů a jednorázových plastů.