Studenti středních škol z Česka, Polska a Slovenska se znovu setkali, aby si vzájemně vyměnili znalosti a zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů energií. Stalo se tomu při příležitosti konání již 16. ročníku mezinárodní studentské konference „Obnovitelné zdroje v teorii a praxi“, kterou letos s organizačním přispěním spolku TRIANON hostilo českotěšínské Gymnázium Josefa Božka. 

Konference se zúčastnilo téměř 50 studentů, kteří měli možnost vyslechnout si příspěvky související s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také prezentace zaměřené na využití jaderné energie, palivových článků či vystoupení věnující se problematice emisí skleníkových plynů. Prezentovány byly také dva funkční modely, a to vlastnoručně sestavený záložní zdroj a komora s kontrolovanou atmosférou. Autoři příspěvků, které získaly nejvyšší počet hlasů v anketě byli na závěr obdarováni věcnými cenami. 

Součástí konference bylo také profesní setkání, na kterém se zájemci mohli dozvědět nové informace o nízkouhlíkových technologiích a omezování emisí skleníkových plynů v praxi, a to v rámci projektového stánku projektu „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048.” Na závěr konference se účastníci odebrali do Společného výzkumném a monitorovacím centru (SVMC) v sídle spolku TRIANON na exkurzi k praktickým nízkouhlíkovým řešením, kterou prováděl Doc. B.Horák, PhD.

Poděkování za realizaci konference patří našim již tradičním spoluorganizátorům – Gymnáziu Josefa Božka a Zespolu Szkół Technicznych im. płk.Gwidona Langera w Cieszynie a také dalším partnerům – městu Český Těšín, VŠB – TU Ostrava a Severomoravským vodovodům a kanalizacím, kteří mimo jiné věnovali věcné ceny pro účastníky.

Více o konferenci se dočtete v tiskové zprávě zde tisková zpráva stud. konf.