Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon, obdaroval koncem roku 2017 zdravotně znevýhodněné děti společně s představiteli měst regionu, která finančně přispěla na konání 15. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic®. Cílem obdarování je podpořit jejich vzdělávání a ulehčit život rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním.

V Českém Těšíně za přítomnosti místostarostky Mgr. Gabriely Hřebačkové a výkonného ředitele Kovona System a.s. Ing. Davida Molina převzali rodiče šek na hiporehabilitaci pro syna Matěje S.

Na magistrátu statutárního města Havířov za přítomnosti primátorky Mgr. Jany Feberové převzala paní ředitelka Marie Gerdová speciální výukové předměty pro děti ze spolku ADAM – autistické děti a my.

Za účasti Ing. Miroslava Hajdušíka, náměstka primátora statutárního města Karviná, převzali rodiče pro svou dceru Justýnku K. šek na rehabilitační cvičení.

Vzhledem k finanční podpoře 15. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic® ze strany Třineckých železáren a.s. byl předán dar SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská v Třinci ve formě speciálních výukových knih.

Celkem jsme na obdarování vyčlenili 13 000 Kč. Jedná se o tradiční aktivitu, kterou Trianon realizuje za účelem podpory integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.