Měsíc duben se v TRIANONU tradičně nesl v duchu akcí uskutečněných ke Dni Země.

Zúčastnili jsme se Dne Země pořádaného ICM Český Těšín zřízeném při Domu dětí a mládeže v Českém Těšíně. Dětem z mateřských a základních škol z města jsme připravili zábavný program Recyklohraní, ve kterém jsme účastníkům přiblížili problematiku separace a recyklace odpadů, připravili pro ně zábavné hry a kvízy a nechali je pod vedením našich zaměstnanců vyzkoušet si recyklaci na vlastní kůži. Mnohé z dětí tak poprvé viděly počítač nebo tiskárnu zevnitř a osahali si materiály jako železo, měď nebo hliník.

V pátek 20.4. jsme u nás přivítali studenty 1. a 3. ročníku Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Ti absolvovali exkurzi provozem, seznámili se s možnostmi separace a recyklace, aktuální situací v oblasti nakládání s odpady i principy stále více diskutované cirkulační ekonomiky. Zároveň jim byly představeny i konkrétní příklady dobré praxe. Vyzkoušeli si také demontáž a separaci elektroniky. Na závěr navštívili ještě Společné výzkumné a monitorovací centrum zřízené spolkem TRIANON ve spolupráci s VŠB-TUO, kde se dozvěděli něco o nových technologiích a možnostech využití robotiky a kybernetiky v technických řešeních šetrných k životnímu prostředí. Na závěr vyplnili znalostní kvíz o ceny PLASTOHRANÍ, ve kterém si mohli ověřit získané znalosti. V podobném duchu se nesla také exkurze žáků ZŠ Pod Zvonek, která se uskutečnila  26.4.2018.

Děkujeme všem zúčastněným a především partnerům za jejich podporu a těšíme se na dalších podobných akcích!