Ve dnech 23.-24.7.2020 se uskutečnil v Bioklimatickém parku Drieňová v Rajci mezinárodní
seminář organizovaný v rámci projektu „Láska k pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšegradských krajinách“. Akci organizovalo Občianské združenie EKOENERGIA z Rajca, za spolek TRIANON jako projektového partnera se akce zúčastnil předseda p. Viliam Šuňal. 

Cílem akce bylo představení činností celkem 7 projektových partnerů a výměna zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí v kontextu s nepříznivými dopady změn klimatu. Prezentovány byly příklady dobré praxe související s návratem k tradicím, chovem domácích zvířat, pěstováním starých odrůd
stromů a zpracováním vypěstovaných plodin.

Součástí semináře byla také návštěva bioklimatického parku, kde se účastnici prošli rozlehlými loukami
plných života a léčivých rostlin. Největší zájem byl o program zachytávání vody v krajině s podrobným odborným výkladem Ing. M. Kravčíka. Lokalita s vybudovanými záchytnými jezírky, vytvořenými  hrázemi a tůňkami z přírodních materiálů přilákala byla v průběhu několika let osídlena vodními živočichy, ptactvem a jinými vzácnými zvířaty.

Akce byla podpořena z Mezinárodního Vyšehradského fondu.

Více informací o semináři i o celém projektu je možné nalézt zde https://bioklimapark.com/2020/07/25/sietovaci-seminar-v4/

Tisková zpráva z akce je dostupná zde Biopark TZ