Ke konci roku čekala spolek TRIANON ještě jedna větší akce – a to realizace I. etapy modernizace kotelny, která zajišťuje vytápění a přípravu teplé vody pro celý objekt. Kotelna byla ještě v původním stavu a čtyři zastaralé plynové kotle již nevyhovovaly energetickým potřebám provozu spolku. I díky finančním prostředkům z rozpočtu Moravskoslezského kraje mohla být už letos provedena I. etapa, která spočívala ve výměně dvou starých kotlů za nové kondenzační plynové kotle s odpovídajícím výkonem a ekologickým standardem. 

Za poskytnuté prostředky děkujeme, velice si vážíme podpory obzvlášť v této nelehké době!