Také v letošním roce získal spolek TRIANON nemalou finanční podporu ze strany Moravskoslezského kraje určenou k rozvoji sociálně-podnikatelských aktivit a podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Díky individuální dotaci získané z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci spolupráce s Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. bude moci spolek v letošním roce dokončit rozsáhlou modernizaci chráněného provozu Separace pro recyklaci, jejíž součástí je mimo jiné i prodloužení topné soustavy a zajištění temperování provozní haly v zimním období nebo realizace rozvodů tlakového vzduchu. Získaná dotace pomůže také dovybavit provoz nezbytným technickým vybavením, jako je například elektrický paletový vozík nebo páračka kabelů.
Jiný projekt s názvem „Rozšíření absorpční kapacity výrobního programu „Digitalizace a skartace“ také úspěšně prošel hodnocením a získal podporu v rámci vyhlášeného dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018. Díky těmto finančním prostředkům bude moct spolek TRIANON upravit dosud nevyužívané nebo nevyhovující kancelářské prostory ve vlastním objektu za účelem rozšíření pracoviště Digitalizace a skartace, které má do budoucna velký potenciál pro vlastní rozvoj i zvyšování zaměstnanosti občanů se zdravotním postižením, především žen nebo absolventů s vyšším dosaženým stupněm vzdělání. V rámci realizace projektu dojde k provedení nezbytných vnitřních povrchových úprav (snížení stropu, modernizace osvětlení, výmalba, výměna podlahových krytin), což umožní vyřešit současná prostorová omezení provoz a zároveň navýšit absorpční kapacitu pracoviště a to jak ekonomicky, tak i personálně.
Podpory ze strany Moravskoslezského kraje si velice vážíme a děkujeme za ni. Jsme přesvědčeni, že společnými silami se nám podaří dosáhnout tížených výsledků v oblasti zaměstnanosti zdravotně postižených spoluobčanů i současné sociální situaci v regionu.
Děkujeme!