Díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. mohl spolek investovat do modernizace technické infrastruktury pro své provozy „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“. V rámci projektu „Modernizace technické infrastruktury chráněných provozů spolku TRIANON“  byly částečně vyměněny elektrické rozvody vč. rozvaděče a také bylo realizováno nové síťové a řešení a navýšení kapacity sdíleného disku.

V minulých letech byly provozy inovovány prostřednictvím několika investičních akcí, díky kterým byly pořízeny nové technologie a stroje do obou provozů (např. technologická linka na recyklaci měděných kabelů, páračka kabelů, knižní skener aj.). Zařízení však nebylo možné plně využívat právě kvůli nedostatečné kapacitě technické infrastruktury a síťového řešení. Investice realizované v rámci projektu umožní plné využití kapacit nových technologií a strojů v obou provozech, což se následně odrazí ve zvýšení výkonu provozů a v konečném důsledku také ve zvýšených nárocích na pracovní sílu. Realizace projektu tak přispívá k podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením/znevýhodněním z regionu Českotěšínska, Karvinska a Třinecka

Moravskoslezský kraj podpořil investiční výdaje ve výši 99.000,- Kč. Za podporu Moravskoslezskému kraji i Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. děkujeme, velice si ji vážíme, obzvlášť v tomto složitém období.