Spolek TRIANON jako partner projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č.
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 srdečně zve všechny zájemce k účasti na Letní škole 2019.

Akce plná exkurzí, přednášek i praktických cvičení se uskuteční ve dnech 24. – 28. 6. 2019 v prostorách spolku TRIANON na ul. Na Horkách v Českém Těšíně. Přesný program najdete v pozvánce níže. 

Máte li chuť dozvědět se více o nízkouhlíkovém hospodářství, netradičních energetických řešeních nebo možnostech cirkulační ekonomiky, přihlaste se  do pátku 10.6.2019 do 14.00 hod., e-mailem na adresu predseda@ostrianon.cz nebo LWroblewski@wsb.edu.pl.

Těšíme se na Vás!

LŠ 2019 – POZVÁNÍ + PROGRAM

SL 2019 – ZAPROSZENIE + PROGRAM