Spolek TRIANON, VŠB-TU Ostrava a Akademie WSB jako partneři projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 uskutečnili dne 23.1.2019 v Ostravě workshop pro studenty a žáky s názvem ENERGIE PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ zaměřený na prezentaci nových technologií šetrných k životnímu prostředí v energetice.

Akce byla o to zajímavější, že se konala jako součást známé výstavy INFOTHERMA 2019, zaměřená právě na prezentaci praktických řešení v oblasti vytápění, úspor energií či obnovitelných zdrojů. 

Účastníci workshopu nejen že si vyslechli zajímavé přednášky expertů doplněné o zajímavé názorné ukázky, ale také se mohli seznámit s nejrůznějšími praktickými řešeními vytápění a dodávek energií, která jsou aktuálně dostupná na trhu. Navštívit mohli také speciální stan Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava.

Více o uskutečněném workshopu se dočtete v tiskové zprávě zde WS tiskové sdělení

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Interreg V-A Česká republika – Polsko.