V letních měsících, když většina z nás odjíždí za relaxem, otvírá spolek TRIANON dveře studentům a mladým lidem, kteří mají zájem něco nového se naučit, dozvědět anebo získat praxi.

V průběhu srpna dostalo 6 studentů možnost získat praxi v provozu „Separace pro recyklaci“. Studenti rozebírali elektroniku a třídili  jednotlivé druhy materiálu pro další zpracování. Mohli posoudit, jak se mění složitost a hmotnost elektronických zařízení, jejich materiálové složení a hlavně miniaturizace. Navíc se dozvěděli něco o principech nízkouhlíkového hospodářství a možnostech jeho aplikace v česko-polském příhraničí. Letošní ročník studentské praxe se totiž uskutečnil pod hlavičkou projektu „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Současně se studenti učili komunikaci se zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci, vnímali limity těchto lidí i jejich ochotu pracovat.

Dne 9.8.2018 se pak TRIANON otevřel mladým lidem s autismem ze spolku ADAM z Havířova, pro které zde byly v rámci workshopu nachystané nejrůznější pracovní úkoly a zadání související s procesem separace a recyklace materiálů. Na workshop zavítaly také děti z Třince v rámci příměstského tábora organizovaného společností KaPA, o.p.s.

Kromě toho navštívilo spolek v průběhu prázdnin několik zahraničních studentů, například z Ghany, Korey nebo Švýcarska, a to v rámci letní školy organizované VŠB-TU Ostrava.

Ve dnech 27.-29.7.2018 byl před budovou TRIANONU instalován solární portál, jako moderní varianta městského mobiliáře využívající obnovitelné zdroje energie pro koncept „smart city“. Šlo o společnou akci s Fundacjou  Ludzie-Innowacje-Design z Bielsko Biela, realizovanou v rámci přeshraničního česko-polského projektu „Arting“, který má za cíl motivovat mladé lidi k ekologickému smýšlení při projektování nových prvků městského prostředí.

Aktivity pro děti a mládež s ekologickou a technickou tématikou se staly již nedílnou součástí činnosti spolku, a do budoucna se budou nadále rozšiřovat, a to i díky právě probíhajícím stavebním úpravám SVMC, které slouží jako centrum volnočasového vzdělávání v oblasti přírodních věd a techniky. Díky projektu „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru“ podpořeného z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude centrum zpřístupněno dalším zájemcům o přírodu, vědu a techniku jako zázemí pro jejich zájmové a neformální vzdělávání, a to i s novým technickým vybavením odpovídající aktuálním trendům v materiálovém inženýrství, robotice, kybernetice i elektrotechnice. Navíc bude v centru vybudována také příkladová zelená střecha, která bude sloužit k vzdělávacím účelům v oblasti přírodních věd, k  chovu včel i jako oddechový prostor pro návštěvníky.