Dne 2.10. 2020 navštívily spolek TRIANON zaměstnankyně České podnikatelské pojišťovny, a.s., které v rámci dobrovolnického dne pomohly s pravidelnou údržbou zelené střechy. Zelená střecha v TRIANONU je první veřejnou vegetační střechou v Českém Těšíně a blízkém okolí. Byla vybudována jako součást širšího projektu „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 a v průběhu roku slouží jako zázemí pro přírodovědnou výuku nebo jako oddychový prostor pro návštěvníky. Dobrovolnice pomohly handicapovaným zaměstnancům s pravidelnou údržbou střechy – vypletím náletů, ostříháním vysázených rostlin apod. Zúčastněným zaměstnankyním i ČPP, a.s.  tímto děkujeme za pomoc a těšíme se na případnou spolupráci v příštích letech.