Od října mohou zaměstnanci TRIANONU využívat nový užitkový vůz VW Caddy, který byl pořízen na základě úspěšné žádosti v komunitním grantovém programu IFM Investors. Ucházet se o grant bylo možné na základě spolupráce se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, která úspěšně funguje již řadu let a přispívá k rozvoji sociálního podnikání v regionu.

Grant pokryl větší část nákladů na pořízení nového užitkového vozu pro chráněné pracovní programy „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“. Vůz bude sloužit k přepravě menších dodávek elektromateriálu k ekologické likvidaci či k přepravě dokumentů určených k digitalizaci nebo skartaci. Výrazně usnadní také přepravu zaměstnanců do objektů určených k likvidaci, jako třeba v případě úpravny vody Nová Ves nebo čerpací stanice ve Fulneku – Strahovicích. Tato již nefunkční zařízení v majetku společnosti SmVaK byla v minulých letech demolována mimo jiné za přispění handicapovaných zaměstnanců TRIANONU, kteří zde demontovali vysloužilá elektrozařízení a připravili je k dalšímu zpracování a separaci.

Spolupráce obou subjektů je dobrou ukázkou toho, jak může vypadat sociální, resp. společensky odpovědné podnikání v praxi tak, aby to dávalo ekonomický, sociální i environmentální smysl. Velice si vážíme, že můžeme být její součástí.