TRIANON, z.s. Vás srdečně zve na svou zelenou střechu vybudovanou v objektu Společného výzkumného a monitorovacího centra, na které budou ve dnech 19. a 26.5.2022 připraveny praktické ukázky a aktivity související s budováním vegetačních střech a jejich přínosem, chovem včel v městském prostředí, lokálním pěstování plodin a permakulturním hospodařením.

Zelená, tedy vegetační střecha byla v objektu vybudována v roce 2018 jako součást projektu „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru “, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Střecha nyní slouží jako prostor ke zkoumání přírody, k prezentaci chovu včel nebo pro názorné ukázky komunitního a permakulturního hospodaření v městském prostředí.

V případě zájmu prosíme o nahlášení a potvrzení účasti na email t.siudova@ostrianon.cz nebo tel. 739 631 107.

Pozvánka_zel.střecha