Také ve školním roce 2017/18 probíhaly ve spolku TRIANON lekce technického kroužku „Technika je hra!“. Jeho účastníci absolvovali sérii lekcí, ve kterých se pod vedením zkušených lektorů – studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO seznamovali se základy robotiky, kybernetiky a programování. Ve výuce používali kromě jiných i oblíbené stavebnice LEGO® Mindstorms.
Mezi nejoblíbenější patřila taková zadání, kdy žáci museli zkonstruovat vlastní roboty, doplnit je optickými, pohybovými či jinými senzory a naprogramovat tak, aby byli schopni plnit zadané příkazy a funkce. Následně pak žáci mezi sebou soutěžili v plnění nejrůznějších úkolů a dovedností. Své nabyté znalosti a zkušenosti si mohli ověřit a porovnat s ostatními také na veřejných soutěžích, například na Kybernetickém pětiboji organizovaném Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v únoru letošního roku. Příležitost představit své práce dostali účastníci také dne 7.6.2018, kdy se konala závěrečná prezentace prací k příležitosti ukončení letošního ročníku kroužku. Na té žáci v plné parádě předvedli svým rodičům a kamarádům funkční roboty i vše, co s nimi dokážou. Ani mnozí rodičové neskrývali své nadšení a pustili se do konstruování robotů společně se svými dětmi.
Jsme rádi, že se technický kroužek i po svém prozatím krátkém fungování těší velké oblibě dětí i jejich rodičů. Ceníme si i navázání spolupráce s Domem dědí a mládeže Český Těšín, která se v letošním roce také velmi osvědčila. Další ročník kroužku odstartuje zase na podzim, proto všichni zájemci o vědu a techniku sledujte naše internetové stránky www.ostrianon.cz nebo se informujte na emailu predseda@ostrianon.cz , případně přímo v DDM Český Těšín.
Těšíme se na Vás!