Ve Společném výzkumném a monitorovacím centru (SVMC), sloužícím běžně k přírodovědnému a
technickému vzdělávání dětí a mládeže z města a okolí, se v době pandemie tiskly čelenky pro
ochranné štíty. Ty pak putovaly k pracovníkům v sociálních službách a pobytových zařízeních. Spolek TRIANON zareagoval na poptávku ze strany Slezské Diakonie, která se jako většina podobných organizací potýkala s akutním nedostatkem ochranných pomůcek pro své zaměstnance. 

Výroba ochranných štítů pomocí 3D tiskáren se ukázala jako poměrně snadná, levná a hlavně rychlá
cesta, jak své pracovníky i klienty dobře ochránit. Znovu se tak potvrdilo, že nové technologie umí pomoci a jejich znalost je potřebná za každé situace.

Velké poděkování patří také dobrovolníkovi Filipovi Fedorovi, který pečlivě nastudoval veškeré
materiály a po několik dní zajistil obsluhu 3D tiskáren.