Dne 4. října 2017 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhl další ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. 

Cílem konference bylo navázat na úsilí spolku TRIANON a jeho partnerů podporovat rozvoj sociálního podnikání a partnerství sociálních podniků s firmami a institucemi v regionu.

Téměř 50 účastníků z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, včetně zástupců Europarlamentu, Moravskoslezského kraje,  Paktu zaměstnanosti MSK, Sociálního bankovnictví České spořitelny, ESÚS Tritia, Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. a dalších si vyslechlo zajímavé příspěvky o zkušenostech se sociálním podnikáním z České republiky, Polska a dalších států EU.

Prezentovány byly také jednotlivé podniky působící na území Moravskoslezského kraje, které jsou zároveň i členy Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Účastníci si tak mohli udělat představu, kde všude je možné sociální podnikání uplatnit a jak různorodá je paleta produktů a služeb místních sociálních podniků.

Součástí konference byl Kulatý stůl dne 5. října 2018, konaný v Domě energetiky v Ostravě. Jednalo se o úspěšný pokus dynamizovat proces efektivního partnerství mezi sociálními podniky a strategickými podnikatelskými subjekty v regionu. Kulatý stůl poskytl podmínky k diskusi o konkrétnějších možnostech spolupráce a definování nabídky – poptávky mezi významným podnikatelským subjektem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.  

Konference proběhla za podpory a přispění Moravskoslezského kraje, podnikatelských subjektů z regionu – Třineckých železáren, a.s., KOVONA SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., České spořitelny, a.s., ČEZ Distribuce s.r.o. a také statutárních měst  Havířov a Karviná a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Všem partnerům děkujeme za jejich dlouhodobou přízeň a podporu!

TZ o 16. konfer. Bb Bh

Sbornik_16 konference

Program BbBh

panel sponzorů a partnerů