Dne 5. října 2017 se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje již 15. ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. Pořadatelem konference je již tradičně spolek TRIANON z Českého Těšína, zakládající člen Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. Konferenci zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomiku Ing. Jaroslav Kania.

Cílem konference bylo podpořit rozvoj sociálního podnikání jak v teoretické, tak praktické rovině s využitím zkušeností partnerů z ostatních krajů České republiky, ale také z Polska a Slovenska.

Konference se zúčastnilo více než 40 osob z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, včetně vědecko-vzdělávacích institucí a Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.

Na konferenci v prvním bloku zazněly prezentace o zkušenostech ze sociálního podnikání zaměřeného na podporu sociální integrace osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Dále byl prezentován návrh „Zákona o sociálním podnikání“ a mezinárodní spolupráce škol v Karviné a v Jastrzębiu-Zdroju.

V druhém bloku zazněly příspěvky ke společenské odpovědnosti podniků na trhu práce v kontextu zapojování osob s mentálním postižením a potřeby začlenění osob v chráněném bydlení do sociálních podniků. Stejně tak jako téma zaměstnávání osob pečujících o osobou blízkou, což je opomíjená skupina ve vztahu k trhu práce a sociální integraci.

Zajímavým příspěvkem byla prezentace k problematice sociální ekonomiky řešená MVŠ Olomouc a WSEH Bielsko-Biała ve Štrasburku.

Na závěr je potřeba zdůraznit dlouhodobou podporu a spolupráci ze strany Moravskoslezského kraje, bez které by se aktivity směřující k podpoře sociálního podnikání a sociální integrace nepodařilo uskutečnit.

Uspořádání konference podpořily podnikatelské subjekty v regionu – Třinecké železárny, a.s., KOVONA SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., ELEKTROWIN a.s., Remarkplast s.r.o., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., OKD, a.s., dále město Český Těšín, statutární města Havířov a Karviná, VZP ČR, CEGI – Středoevropská skupina pro integraci, KÚ Moravskoslezského kraje a NRZP ČR, Klastr sociálních inovací a podniků SINEC z.s. Pro další rozvoj sociálních podniků jsou důležitá témata průmysl 04, sdílená ekonomika a program RESTART zejména pro sociální podniky v rámci Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Přítomni byli zástupci Komory sociálních podniků, města Český Těšín, KR NRZP MSK, MVŠO, Úřadu práce ČR, VZP ČR, Národní sítě MAS, České spořitelny, PTM v ČR, slovenských a polských partnerů a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC z.s.

Více informací o konferenci naleznete ve  sborníku konference (ISBN 978-80-905573-5-2), o sociální ekonomice a soc. podnikání na www.klastr-socialnich-podniku.cz a na www.komora-socialnich-podniku.cz a v dílčím podkladu pro případovou studii o sociálním podnikání 2016.