Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní studentské konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi“. Konference se konala v aule Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Organizátorem konference jsou Trianon Č. Těšín a ZST Cieszyn, které každoročně konferenci organizují střídavě na české a polské straně. Smyslem konference je motivovat mladé lidi k vnímání stavu životního prostředí regionu a participace na hledání řešení problémů prostřednictvím obnovitelných a moderních energií. Cílem konference je podpořit orientaci mladých lidí na studium technických oborů, propojit toto studium s inovativním přístupem firem, aby tyto vytvářely pracovní příležitosti.

Smysl a význam konferencí zdůraznili v úvodních vystoupeních RNDr. T. Hudec, ředitel Gymnázia Josefa Božka, Mgr. B. Cholewa – ředitelka ZST im. płk. G. Langera w Cieszynie, doc. B. Horák, Ph.D. z VŠB-TU Ostrava. V. Šuňal – předseda Trianonu pak popřál prezentujícím zdárné provedení prezentací a předal řízení konference moderátorkám – studentkám Gymnázia Č. Těšín Karolíně Kostkové a Veronice Szotkowské.

Konference se zúčastnilo 34 studentů středních a vysokých škol, kteří prezentovali celkem 32 projektů formou ppt prezentací a funkčních modelů.

Všichni prezentující studenti obdrželi drobné upomínkové předměty a účastnické listy.

Organizátoři vyhlásili anketu o nejlepší ppt prezentaci z hlediska obsahu a formy prezentace. Vítězem se stal projekt: „Geotermia – Prąd i ciepło z ziemi”, kterou prezentovali studenti Robert Piech, Natan Zawadzki, Jakub Czarnynoga z Powiatowego Zespołu Szkół č. 2 w Pszczynie. Odbornou konzultaci poskytovala Wioletta Ogieło.

Z prezentovaných modelů bylo rovněž odbornou komisí sestaveno pořadí. Na prvních třech místech se umístili:

 1. místo: „Ram pump”– zařízení na přečerpávání vody, které prezentovlali studenti Kamil Kasprzyk, Przemysław Gwizdała, Adrian Kocorzyk z BCKUiP Bielsko-Biała, odborný konzultant Piotr Pasierbek.
 2. místo: „Elektromagnetický vidlicový 12-válcový motor”, student Peter Raždík ze Stredné odborné školy strojnícké, Kysucké Nové Mesto.
 3. místo: „Powietrzny hybrydowy kolektor słoneczny”, studenti Fryderyk Pakura, Piotr Tomas, Oskar Pilnik ze Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, odborný konzultant Inż. Bogusław Wrona.

Úspěšní studenti za umístění obdrželi věcné dary.

 1. místo: „Elektrownia Geotermalna”, studenti Kamil Głąbek, Damian Leki, odborný konzultant Wioletta Ogieło, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie.
 2. místo: „I vítr může svítit” – malá větrná elektrárna, studenti Tetůr Marcel, Franek Jan, odborný konzultant Bc. M. Marekwica, Střední škola techniky a služeb Karviná.
 3. místo: „Elektrownia wiatrowa”, studenti Bartosz Waleczek, odborný onzultant Inž. Zdzisław Matras, Zespół Szkół Technicznych im. płk. G. Langera w Cieszynie.

Konference se zúčastnili také hosté z:

 • Moravskoslezského kraje,
 • Powiatu Cieszynskiego,
 • Teplo Těšín, a.s.

Konferenci podpořili:

 • město Český Těšín,
 • Moravskoslezský kraj,
 • Energetyka Cieszynska, sp. z.o.o.,
 • Teplo Těšín, a.s.,
 • VVISS, a.s.

V průběhu konference měřili studenti Gymnázia Český Těšín David Gerlich, Kryštof Laciok a Marek Tatka pod odborným vedením PaedDr. J. Pavelky ovzduší v aule systémem Edlab. S průběžnými výsledky a metodou měření pak seznámili účastníky konference. Atmosféru konference vhodně doladila expozice T. Míčka STROMY SVĚTA, který ve svých uměleckých fotografiích zachycuje krásy přírody, zejména stromů.

V závěru konference předal předseda TRIANONU z rozhodnutí výboru panu Mgr. Inż. Zdzisławu Matrasovi titul Čestný člen Trianon za dlouholetou mimořádnou osobní podporu realizace pilotního programu Bez bariér bez hranic® v oblasti environmentální výchovy mládeže.

Následující 15. ročník konference se uskuteční v roce 2018 v ZST v Cieszynie.

Na konferenci byly studentům prezentovány také informace o projektu „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048, který spolek TRIANON aktuálně realizuje ve spolupráci s partnery VŠB-TUO a WSB Cieszyn.

Viliam Šuňal, předseda