Vánoční dárek pro Stelinku

Vánoční dárek pro Stelinku

V souvislosti s vydařenou akcí – moto show Zapal To! FEST, která proběhla v Českém Těšíně dne 5. 9. 2020 bylo organizátory rozhodnuto vyčlenit částku ve výši 5000 Kč na pomoc zdravotně postiženému mladému obyvateli Českého Těšína. Po komunikaci se sociálním...
Spolupráce s SmVaK Ostrava a.s. pokračuje

Spolupráce s SmVaK Ostrava a.s. pokračuje

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dlouhodobě podporuje činnost spolku TRIANON, především dodávkami materiálu určeného k ekologické likvidaci. Na podzim byla zahájena demolice rozlehlého komplexu budov bývalé čerpací stanice ve Fulneku...
Dobrovolnice z ČPP pomohly při údržbě zelené střechy

Dobrovolnice z ČPP pomohly při údržbě zelené střechy

  Dne 2.10. 2020 navštívily spolek TRIANON zaměstnankyně České podnikatelské pojišťovny, a.s., které v rámci dobrovolnického dne pomohly s pravidelnou údržbou zelené střechy. Zelená střecha v TRIANONU je první veřejnou vegetační střechou v Českém Těšíně a blízkém...
Technický kroužek opět od října v TRIANONU!

Technický kroužek opět od října v TRIANONU!

Všichni milovníci techniky, robotiky a programování pozor – od října opět startuje kroužek “Technika je hra!” pod vedením lektorů z VŠB-TU Ostrava. Tentokrát budou lekce probíhat každý druhý pátek od 14:00 do 17:00 hod. První lekce se uskuteční už...
Modernizovali jsme infrastrukturu pro naše provozy

Modernizovali jsme infrastrukturu pro naše provozy

Díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. mohl spolek investovat do modernizace technické infrastruktury pro své provozy “Separace pro recyklaci” a...
TRIANON opět pomohl při úklidu města

TRIANON opět pomohl při úklidu města

Spolek TRIANON se již tradičně zapojil do akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. V pátek 18.9.2020 vyrazila skupina 19 dobrovolníků z řad zaměstnanců TRIANONU do okolí sídla spolku na ul. Na Horkách a přilehlých parčíků. Jedna skupina vyklidila nepořádek kolem jezírka,...