PŘÍPRAVY NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016 VRCHOLÍ

12 . 8 . 2016

PŘÍPRAVY NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016 VRCHOLÍ

14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® letos netradičně proběhne na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve dnech 13. 10. - 14. 10. 2016. První den na konferenci vystoupí osobnosti se svými příspěvky mimo jiné i na téma sociální podnikání. Druhý den proběhne happening sociálních podniků Moravskoslezského kraje, v jehož průběhu podniky představí své produkty a služby účastníkům konference.

EKO HAPPENING 2016 - TRIANON PLNÝ ENERGIE

3 . 8 . 2016

EKO HAPPENING 2016 - TRIANON PLNÝ ENERGIE

Dne 29. 7. 2016 ve 13 hod. zahájil V. Šuňal v prostorách TRIANON, z.s. v Českém Těšíně tradiční XIII. ročník EKO happeningu. Happening je organizován jako součást posledního dne letní studentské praxe v Trianonu. Za krásného letního počasí se happeningu zúčastnili zástupci KÚ MSK, MAS Opavsko, Svazu obcí Slezská brána, Krajské energetické agentury MSK, ČEZ, NF Hyundai, Lázní Darkov Karviná, Nadace Ludzie-Innowacje-Design z Bielsko-Biała, zájemci z TŽ, a.s., OPF, partneři Trianon VŠB-TU Ostrava a UNITERM, sp. z o.o.

UKONČENÍ TECHNICKÉHO KROUŽKU 2015/16

10 . 6 . 2016

UKONČENÍ TECHNICKÉHO KROUŽKU 2015/16

Od roku 2014 organizuje Trianon ve spolupráci s FEI VŠB-TUO zájmové kroužky pro děti a mládež z Českého Těšína a okolí. Kroužky vedou lektoři z Českého Těšína, kteří jsou současně studenty nebo absolventy VŠB-TU Ostrava. Každoročně je připravena organizace a jsou nabízeny aktivity technického, kybernetického a přírodovědného kroužku. Mimo tyto byly v letošním školním roce organizovány aktivity jako „Postav si budku pro čmeláky“ nebo „Burza fazolí“.

MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

6 . 5 . 2016

MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

Málokdo ví, že rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen „Mezinárodním rokem luštěnin" s cílem zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

5 . 5 . 2016

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Ve spolku Trianon se v dubnu 2016 konalo oficiální zahájení činnosti pracoviště „Digitalizace a skartace" za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje Vlastislava Kuchaře, PaedDr. a Mgr. Radima Fryče, Ing. Barbary Lancové z PR oddělení Třineckých železáren, a.s., ředitelky Regionální knihovny Karviná PhDr. Haliny Molinové, zástupkyně Městské knihovny Český Těšín a regionální televize Polar.

> Archiv článků