MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

6 . 5 . 2016

MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

Málokdo ví, že rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen „Mezinárodním rokem luštěnin" s cílem zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

5 . 5 . 2016

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Ve spolku Trianon se v dubnu 2016 konalo oficiální zahájení činnosti pracoviště „Digitalizace a skartace" za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje Vlastislava Kuchaře, PaedDr. a Mgr. Radima Fryče, Ing. Barbary Lancové z PR oddělení Třineckých železáren, a.s., ředitelky Regionální knihovny Karviná PhDr. Haliny Molinové, zástupkyně Městské knihovny Český Těšín a regionální televize Polar.

WORKSHOP NA PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

2 . 5 . 2016

WORKSHOP NA PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2016 jsme připravili workshopy v provozu Separace pro recyklaci pro dvě třídy ze ZŠ Pod Zvonek v Českém Těšíně za účelem podpory technického vzdělávání dětí a mládeže v regionu. Celkem 42 žáků pod dohledem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců spolku Trianon absolvovalo pestré manuální činnosti. Demontovali elektronická a elektrická zařízení jako rozvaděče, měřicí přístroje, zdroje a počítače.

13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

25 . 4 . 2016

13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Dne 15. 4. 2016 se uskutečnila 13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi".
K tématu budoucnosti energetiky se studenti setkávají od roku 2003 střídavě v Českém Těšíně a v Cieszynie v rámci aktivit Dni energie na Olši/Olzie.

UKLIDILI JSME ČESKO

22 . 4 . 2016

UKLIDILI JSME ČESKO

Do akce „Ukliďme Česko" jsme se zapojili dne 4. 4. 2016. Celkem 22 zaměstnanců Trianonu vyčistilo lesík a park poblíž ulice Na Horkách od odpadků. Nechápavě jsme přemýšleli nad úrovní některých spoluobčanů, kteří v lese odhodí vše nepotřebné, přitom se nedaleko nachází sběrný dvůr!

> Archiv článků